ראשי » הגות ועיון » העולם המופלא של נוסח התורה

מבצע!

העולם המופלא של נוסח התורהThe Wondrous Story of the Text of the Torah

,

מס' עמודים: 357 / תאריך יציאה: יולי 2019

דאנאקוד: 249-50641 / מסת"ב: 978-965-540-844-7

₪99.00   79.20 69.30
Name Range Discount
מבצע חגים 2019 1 - 1 12.5 %
מבצע חגים 2019 2 - 2 25 %
מבצע חגים 2019 3 - 10 37.5 %

גב הספר

גב הספר

מאז ומעולם התייחס העם היהודי בחרדת קודש לספרי התורה ולדיוק בכתיבתם. ובכל זאת, היום ישנם הבדלים בין ספרי התורה, ובעבר היו הבדלים רבים עוד יותר.

המחבר לוקח אותנו למסע מרתק, חובק עולם וחובק היסטוריה, המספר את סיפורו של נוסח התורה ומסירתו החל ממשה רבנו בערבות מואב ועד למעלה אדומים במאה ה-21. במהלך המסע נבקר בין השאר בקומראן, ברומי, בכורדיסטן, בחלב שבסוריה, בקרקוב שבפולין ובניו יורק.

 • מהם ההבדלים בין הנוסחים השונים של התורה?
 • מי קבע את הנוסח המקובל היום, וכיצד?
 • מי הוסיף את הניקוד ואת טעמי המקרא ומדוע?
 • כיצד נמסר נוסח התורה בתקופת התנ”ך?
 • מהי המסורה?
 • מהו כתר ארם צובה ובמה הוא מיוחד?
 • מדוע יש הבדלים בין נוסח התורה המובא בתלמוד לבין נוסח המסורה?
 • איך קרה שהכריעו בהבדלים אלה חכמי מסורה עלומי שם בניגוד לדעתם של ענקי ההלכה?
 • מהו סיפורו של ספר התורה שכתב הרמ”א, ומדוע הוא העסיק את המחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל?
 • מהם הצדדים ההלכתיים והאמוניים של כל הנושא?

הספר עונה על שאלות אלו ועוד, ופורש לפנינו את עולמו המופלא של נוסח התורה.

 

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פתח  דבר   13

תודות   16

מבנה הספר   18

מבוא   24

חלק א: נוסח התורה מימי המקרא ועד לתקופת התלמוד

 1. ספר התורה בתקופת המקרא 39

א. משה   40

ב. יהושפט    41

ג. יאשיהו   41

ד. עזרא ונחמיה   43

מסירת טקסט בעולם העתיק   46

כתיבת ספרים ושימורם בעולם העתיק   50

פרסום ספרים בעולם העתיק   51

סיכום   52

 

 1. גלות בבל ואנשי כנסת הגדולה 55

הסופרים ומלאכתם   56

ספר עזרא וספר העזרה   59

מלאכת המסורה של עזרא וסיעתו על פי חכמי ימי הביניים   62

תקופת עזרא ואנשי כנסת הגדולה בעולם המחקר   69

 

 1. שלהי ימי הבית השני וימי התנאים 72

הספרים שנשתמרו משלהי ימי בית שני   72

ניצחון טיפוס המסורה וקידוש הנוסח בימי התנאים   75

ספר התורה בבית הכנסת באסווירוס וספרו של ר’ מאיר   79

 

 1. תקופת התלמוד והדרשות בתלמוד 81

הדרשות ועיקרון קדושת הנוסח   83

 

חלק ב: נוסח התורה מתקופת חכמי המסורה

ועד לתקופת האחרונים

 1. המסורה 91

מהי מסורה?   91

התפתחות מערכת המסורה   94

הקודקסים   96

 1. המצב הטקסטואלי בימי הביניים

המצב הטקסטואלי בראשית ימי הביניים   100

המצב הטקסטואלי מהמאה השתים־עשרה ועד המאה השש־עשרה    101

המצב בספרד ובמזרח   101

המצב באשכנז   103

ההבדלים בין התפוצות: שירת האזינו כמשל   107

סיכום   108

 1. נוסח התורה המקובל כיום 109

מפעלו של הרמ”ה   109

אור תורה, מנחת שי וקסת הסופר   112

סיכום   115

 

 1. המסורה לעומת הדרשות – עמדות הראשונים 118

רש”י ובעלי התוספות   120

הרשב”א   122

ראשונים שצעדו בעקבות הרשב”א   124

אברהם חסן   128

 

 1. מומחי המסורה והסתירות שבין הדרשות למסורה 129

אבן אדוניהו, מקראות גדולות והרדב”ז   129

אור תורה על הסתירות   132

מנחת שי על הסתירות   135

כוחם של הסופרים ושל מומחי המסורה   137

עוד על יחסם של הראשונים למסורה   139

 

 

 

 1. המסורה לעומת הדרשות – עמדות האחרונים 141

אחרונים המצדדים בטקסט המובא בדרשות   141

ר’ שלמה גאנצפריד וספרו קסת הסופר   143

שרשרת השיבושים בניצחון המסורה על הדרשות וההלכה   145

סיכום ניצחון המסורה על הדרשות וההלכה   146

סיכום: נוסח התורה ומסירתו מהמאה הששית ועד היום   147

חלק ג: הרב ברויאר, כתר ארם צובה ונוסח התימנים

 1. הקודקסים ונוסח המקרא על פי המסורה 153

 

 1. כתר ארם צובה 158

תולדות הכתר וחשיבותו   158

הכתר והרמב”ם   161

יחסה המורכב של קהילת חלב לכתר   164

 

 1. עדויות לנוסח התורה בכתר ארם צובה 167

אובדן רוב התורה שבכתר   167

רשימות עטיה־קאסוטו   167

רשימת סתהון־קאסוטו   168

רשימת ר’ שמואל ויטאל בשו”ת ‘באר מים חיים’   169

ספר ‘מאורות נתן’ לר’ יעקב ספיר   171

הערות רש”ש ילין ור’ יהושע קמחי   171

 

 1. מפעלו של הרב ברויאר 173

הקדמה   173

שיטת העבודה של הרב ברויאר   175

‘כתר ירושלים’ ושחזור כתיב התורה בכתר ארם צובה   177

מסקנות עבודתו של הרב ברויאר   181

עיקרי ממצאיו של הרב ברויאר על נוסח התורה   183

 

 1. רשימת המחלוקות שבין הנוסחים השונים 186

 

 

 1. נוסח התורה בכתר ארם צובה – גילויים נוספים 191

עדות ר’ ישי מעמאדיה על נוסח התורה שבכתר ארם צובה   191

עותק הסמינר ועבודתו של פנקובר   129

כתיב התפילין וכתיב התורה   195

מסקנות   197

ניתוח העדויות השונות בדבר נוסח התורה בכתר   198

שחזור נוסח כתר ארם צובה על פי פנקובר   202

 

 1. נוסח התורה של התימנים 204

הנוסח התימני בישראל   208

הרמב”ם, כתר ארם צובה ונוסח התורה של התימנים   210

חלק ד: ספר התורה של הרמ”א וכתיבת ספרי נ”ך בימינו

 1. ספר התורה של הרמ”א 217

תיקון הסופרים ששלח ר’ יוסף קארו והשינויים מהנוסח המקובל   217

השינויים שבין ספר התורה של הרמ”א לנוסח המקובל   225

מה מקור הנוסח בתיקון הסופרים ובספר התורה של הרמ”א?   228

האם סיפור משלוח תיקון הסופרים על ידי ר’ יוסף קארו הוא אמת?   230

 

 1. האם ספר התורה של הרמ”א הגיע לישראל? 232

ספר התורה של הרב דוד לייב גרינפלד   234

ספר התורה של משה רוזנפלד וספר התורה

של הרב דוד לייב גרינפלד   240

בדיקת ספר התורה במחלקה לזיהוי פלילי   243

סיכום המסקנות בעניין ספר התורה של משה רוזנפלד   253

היכן נמצא היום ספר התורה של הרמ”א?   254

 

 1. כתיבת ספרי הנביאים והכתובים בימינו 256

המחלוקת הסוערת על כתיבת הנביאים והכתובים   259

ולמעשה…   263

 

חלק ה: החיכוך בין האמת ההיסטורית, ההלכה והאמונה

 1. נוסח התורה ועולם ההלכה 269

האם יש לפסול ספר תורה שנמצאה בו טעות בחסרות ויתרות?   270

תשובת הרב עובדיה יוסף על ספרי התורה של התימנים   276

תשובת הרב בנימין לאו על ספר תורה תימני   281

תשובת הרב נחום רבינוביץ על ספרי תורה תימניים   285

סיכום: שלוש גישות בדבר כשרותם של ספרי התורה התימניים   289

 

 1. ר’ יהודה החסיד, אבן עזרא והעיקר השמיני של הרמב”ם

קדושת הנוסח, העיקר השמיני של הרמב”ם

והיהדות האורתודוקסית   291

פירושו לתורה של ר’ יהודה החסיד   294

תגובת הרב פיינשטיין לפרסום הפירוש   294

‘סוד השנים עשר’ של ר’ אברהם אבן עזרא   303

כמה נועזת היא הטענה שחלו שינויים בתורה?   304

מקורות לנושאים שנדונו בפרק זה   306

 

 1. המתח בין ההלכה והאמת ההיסטורית – דעת ‘גינת ורדים’ 308

 

 1. גישות שונות באשר ליצירת התורה 311

כיצד נמסרה התורה בתקופת המקרא?   312

הגישה התורנית־אמונית לשאלת יצירת התורה   313

גישת מבקרי המקרא לשאלת יצירת התורה   314

גישת הרב ברויאר   316

גישת הרב גיל סטודנט   317

סיכום   318

מבחר מקורות לעיון   319

 

אחרית דבר   321

הגדרת מונחים   323

נספח א – מסירת התורה על ידי השמעתה בעל פה   325

נספח ב – ספרים מפפירוס ומעור בעל חיים מעובד   332

רשימת קיצורים ביבליוגרפיים   337

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “העולם המופלא של נוסח התורה”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *