ראשי » הגות ועיון » נשים בונות אומה – הפרופסיונליות ה…

נשים בונות אומה – הפרופסיונליות העבריות 1948-1918

עריכה: בני מזרחי

מס' עמודים: 421 / תאריך יציאה: נובמבר 2020

דאנאקוד: 249-50834 / מסת"ב: 978-965-7778-57-9

₪119.00   95.20

גב הספר

גב הספר

מה היתה תרומתן של העבריות החדשות לחברה המתחדשת בארץ ישראל המנדטורית? אלפי נשים יהודיות פרופסיונליות, בעלות השכלה במגוון תחומים: רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, חינוך, אדריכלות, כוריאוגרפיה, אמנות פלסטית, עריכת דין ומדעי הטבע   הטביעו חותם רב חשיבות ושינו כליל את חברת היישוב בארץ. “תרומתו המיוחדת של ספר זה הוא בתמונה הכוללת, המפורטת ורחבת ההיקף של הפסיפס המרתק של נשים יצירתיות ונועזות. הדגש הוא על החשיבות המיוחדת של פעולתן של הנשים ליצירת חברה חדשה. התמונה המתגבשת הינה מרתקת ולמעשה פשוט מדהימה. המחברת, פרופ’ מרגלית שילה היא מהחוקרות המובילות בתחום חקר נשים ומגדר בתקופה שטרם קום המדינה”. [פרופ’ דבורה ברנשטיין, כלת פרס ישראל, תשע”ט]

פרופ’ מרגלית שילה, מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, בין ספריה: נסיכה או שבוייה: החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים 1840 –1914 (זוכה פרס בהט); אתגר המיגדר: נשים בעליות הראשונות (הקיבוץ המאוחד, 2007);  המאבק על הקול: נשות היישוב וזכות הבחירה 1917 – 1926 (יד יצחק בן-צבי / אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2013).

תוכן העניינים

תוכן העניינים

שלמי תוד ה ………………………………………………………………. 15
פרק א: המהפכה המשולשת :
19 …………………… ( 1948- ציונות, פמיניזם ופרופסיונליזם ( 1918
פתי ח …………………………. ………………………….. ……………….. . 19
היישוב היהודי המתחדש בעידן המנדטורי …………………………. . 23
רכישת השכלה: הנתיב לפרופסיונליזם …………………………. ….. . 28
מבט ראשון אל זירת הפרוספיונליות …………………………. …….. . 33
פרק ב: המקצוע הנפשי הנכסף: רפוא ה …………………………….. 39
פתי ח …………………………. ………………………….. ……………….. . 39
40 . … …………………………. 1948- מצב הרפואה בארץ־ישראל 1918
יוזמות יהודיות …………………………. ………………………….. ………… . 40
יוזמות מנדטוריות …………………………. ………………………….. ……. . 44
בית הגידול של הרופאות …………………………. …………………… . 45
הרופאים והרופאות באים …………………………. ………………….. . 51
קשיי בראשית: חבלי קליטה …………………………. ………………. . 54
רופאות הילדים: המאבק למען חיי הילדים ובריאותם …………… . 58
עידוד ילודה …………………………. ………………………….. ………. . 62
רפואה מונעת …………………………. ………………………….. …….. . 68
רופאות בעמדות ומקצועות “גבריים ” …………………………. ……. . 69
חיי משפחה …………………………. ………………………….. ……….. . 73
עבודה התנדבותית ציבורית כהזדהות לאומית …………………….. . 78
רפואת חולים כנדבך בבניין הע ם …………………………. …………. . 82
פרק ג: הסיעוד כרכיב במהפכה תברואתית ומקצועי ת……………. 86
פתי ח: סיעוד כפרופסיה …………………………. …………………….. . 86
הנרייטה סאלד – “האם הרוחנית ” …………………………. ……….. . 91
סיעוד – היבטים מגדריים …………………………. ………………….. . 93
בית הספר לאחיות …………………………. ………………………….. . . 95
כללי הקבלה …………………………. ………………………….. …………… . 97
הלימודים …………………………. ………………………….. ………………. . 99
משמעת …………………………. ………………………….. ………………… . 101
הבוגרות …………………………. ………………………….. ………………… . 102
הערכה ציבורית …………………………. ………………………….. ………. . 104
אחיות בריאות הציבו ר …………………………. ………………………. . 106
טיפות חלב…………………………. ………………………….. ………… . 108
אחות בית הספר …………………………. ………………………….. …. . 113
האחות בחוד החנית של החבר ה …………………………. …………. . 116
פרק ד: נשים בונות חב רת רווח ה …………………………………….. 122
פתיח: ניצנים ראשוני ם ……………………………………………….. 122
נשים מובילות עשייה של צדקה
בשלהי התקופה העות’מאני ת…………………………. …………… . 123
הסתדרות נשים עבריות – תשתית רעיונית ומעשי ת
לבניין חברת רווחה …………………………………………………. 126
129 . …………………………. 1931- יוזמותיה הבולטות של הנ”ע 1920
תחנות טיפת חלב – מבט מזווית המתנדבות …………………………. .. . 129
מרכז חברתי: שכונת שמעון הצדיק …………………………. …………… . 130
מעון לילדים אסופים …………………………. ………………………….. … . 131
“האשה” – עיתון הנשים העברי הראשון בארץ ……………………….. . 132
היוזמה לייסוד המחלקה הסוציאלית :
כניסת הנ”ע לשדה הפוליטיקה……………………………………. 133
צמיחתו של מקצוע חדש: עבודה סוציאלי ת ……………………… 134
לקראת ייסוד המחלקה לעבודה סוציאלי ת ………………………… . 136
הנרייטה סאלד – חזונה הסוציאל י ………………………………….. 139
העובדות הסוציאליות: פרופיל מקצועי ותפיסה חברתי ת ……… . 142
העשייה של המחלקה לעבודה סוציאלית …………………………. 149
ייסוד הלשכות …………………………. ………………………….. …………. . 149
בית הספר לעבודה סוציאלית…………………………. …………………… . 151
הטיפול בעדות המזרח …………………………. ………………………….. . . 152
הטיפול בבני הנוער העזוב…………………………. ………………………. . 155
הטיפול בעולים …………………………. ………………………….. ……….. . 158
המחלקה לעבודה סוציאלית – מבט כפו ל …………………………. . 160
פרק ה: נשים בחינוך העברי :
לומדות, יזמיות, מובילות ומבצעו ת ……………………………….. 164
פתיח …………………………………………………………………….. 164
חדירת נערות ונשים למערכת החינוך בארץ־ישרא ל …………….. . 165
נשים בראש מערכות חינוך: סאלד ופרסי ץ ……………………….. 167
ממלכה נשית – גן הילדים העבר י …………………………. ……….. . 173
תפיסת הילדות כמכוננת מוסד חינוכי חדש …………………………. …. . 173
הפצת הדיבור העברי “הפֶּלא של תחיית לשוננו” ……………………… . 176
הגננות כממלאות מקום האימהות ומחנכותיהן ………………………… . 180
גנים לילדי תימן: אתגר חברתי …………………………. …………………. . 182
בין הערכה לבין אפליה …………………………. ………………………….. . 187
נשים מנהלות ויוזמות מוסדות חינוך ………………………………. 191
מחנכות ומנהלות מתוות את דמותה של העברייה החדשה ………….. . 193
בית הספר הפרוגרסיבי כאמצעי ליצירת
חברה חדשה: דברה קלן …………………………. ……………………… . 199
ראשיתו של חינוך משלים – בתי ספר לנגינה ומגרשי משחקים ……. . 203
“תיכון חדש” – בית ספר כאתר לחינוך חלוצי …………………………. . 206
חינוך מיוחד: נשים בוראות תחום חינוכי חדש ………………….. 208
בית הספר הראשון לחינוך מיוחד: מינה גרומ ן ………………………… . 212
מסגרת חינוכית ראשונ ה לבעלי פיגור עמוק – אירנה גסטר …………. . 215
האם מערכת החינוך החדש ה
הטביעה חותמה על העברייה החדשה ? …………………………. . 218
פרק ו: אדריכליות, יוצרות מחולות ואמניות עבריו ת …………….. 221
פתיח …………………………………………………………………….. 221
אדריכליו ת …………………………. ………………………….. ………… . 222
כניסתן של נשים לארכיטקטורה …………………………. ……………….. . 222
עיצובה של אדריכלות ישראלית…………………………. ……………….. . 223
ציוניות, עולות ונקלטות …………………………. …………………………. . 226
נוכחות אדריכלית מרשימה …………………………. …………………….. . 230
תכנון מוסדות לנשים וילדים …………………………. ……………………. . 233
עיצוב פנים הבית והמטבח …………………………. ……………………… . 237
פריצת דרך משמעותית ומחיר בצדה …………………………. …………. . 238
יוצרות מחולות (כוראוגרפיות) ……………………………………… 239
“המחול כביטוי של האדם היוצר” …………………………. ……………. . 239
מקורות המחול הארצישראלי …………………………. ………………….. . 241
המחול כמבטא מורשת אתנית, תרבותית וציונית ……………………… . 244
הישגי הרקדניות הארצישאליות …………………………. ……………….. . 246
ההורה – בכורת ריקודי ארץ־ישראל …………………………. ………….. . 251
כנסי מחולות כתופעה תרבותי ת וכערש הריקוד העברי העממי …….. . 253
הריקוד כ”מנוף רוחני” …………………………. ………………………….. . . 257
נשים מציירות את ארץ־ישראל …………………………. ……………. . 259
צמיחתה של האמנות הארצישראלית: שץ ומתנגדיו ………………….. . 259
ביטוייהן האמנותיים של הציירות הארצישראליות ……………………. . 262
האם הציירות הארצישראליות הודרו מההיסטוריה
של האמנות ומדוע? …………………………. ………………………….. . . 269
אפילוג: ייבוא אמנות קלאסית לארץ־ישראל –
המקרה של תלמה ילין …………………………. …………………… . 272
פרק ז: עורכות דין ומדעניות :
המאבק לשבירת “חומות הזכוכית ” ……………………………….. 276
פתיח …………………………………………………………………….. 276
המאבק להשגת רישיון לעריכת דין …………………………. ……… . 277
עורכות הדין: פרופיל מקצועי ………………………………………. 281
לימודים …………………………………………………………………. 283
עשייה מקצועי ת …………………………. ………………………….. …. . 285
התמודדות עם אפליה מגדרית ………………………………………. 286
חיי משפחה …………………………………………………………….. 289
העלייה כנסיגה והעלייה כהעצמה נשית …………………………. .. . 291
הכניסה להיכל המדע: האוניברסיטה העברית כמקרה מבחן ….. 294
הראשונו ת ………………………………………………………………. 295
מדוע הממסד האקדמי אינו ידידותי לנשים ? ……………………… . 304
מסלול נשי עצמאי כנתיב להתגברות על נחיתות מגדרי ת ………. . 307
פרק ח: הפרופסיונליות העבריות והישגיהן יוצאי הדופ ן ………… 311
מבט משווה נוסף ………………………………………………………. 311
מצג של שוויון ושבר ו …………………………. ………………………. . 313
פרופסיונלית וחיי משפח ה …………………………………………… 315
על ביקורת ועל אחוו ה ………………………………………………… 321
המהפכה המשולש ת …………………………. ………………………… . 323
ביבליוגרפי ה……………………………………………………………… 328
מקורות האיורי ם ………………………………………………………… 392
מפת ח שמות, מקומות וענייני ם נבחרי ם …………………………….. 394

השקת הספר

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “נשים בונות אומה – הפרופסיונליות העבריות 1948-1918”

האימייל לא יוצג באתר.