ראשי » הגות ועיון » לקראת הבנה מחודשת של עולמו של הילד עם האוטיזם – מיהו…

מבצע!

לקראת הבנה מחודשת של עולמו של הילד עם האוטיזם – מיהו הילד הנמצא בחדר?Towards a Renewed Understanding of the Autistic Child’s World - Who is the Child in The Room?

,

עריכה: מוריה בן חמו

מס' עמודים: 367 / תאריך יציאה: מרץ 2021

דאנאקוד: 249-50844 / מסת"ב: 978-965-7778-80-7

₪99.00   79.20 69.30
Name Range Discount
מבצע אביב 2021 1 - 1 12.5 %
מבצע אביב 2021 2 - 2 25 %
מבצע אביב 2021 3 - 10 37.5 %

גב הספר

גב הספר

הספר עוסק בעולמם של ילדים עם אוטיזם. הספר מבקש להבין מי הילד הנמצא בחדר, מה מתרחש בתוך נפשו, מהן שאיפותיו ומאווייו, פחדיו ורצונותיו, וכיצד הוא חוֹוֶה את העולם סביבו ואת עצמו בתוכו.

מודל אחד בספר מציג את עולמם של ילדים עם אוטיזם שלא פיתחו שפה מילולית, בעיקר באמצעות הגותו של לודויג ויטגנשטיין, העוסק בתהליכי המשׂגָה של החוויה ודן במהות היחסים האפשריים בין המילים שבשפה לחוויה ולרגש.

מודל שני מציג את החוויה של ילדים עם אוטיזם שפיתחו שפה, אך מתקשים להשתמש בה כדי לכונן את חוויתם הרגשית. הספר דן באופן שבו הם משתמשים בספרות, בעיקר באגדות ובספרות מידע בדיוני לצורך כינון עולמם הרגשי.

הקריאה בספר פותחת צוהר להבנת עולמו הכמוס של הילד הלוקה באוטיזם תוך הצגת מקרים מתוך החדר ומאפשרת לקורא הצצה לתוך עולם זה.

 

עירית חגי היא בעלת תואר דוקטור בפילוסופיה, פסיכולוגית חינוכית והתפתחותית ותיקה, המטפלת שנים רבות בילדים עם אוטיזם ובמשפחותיהם. ספר זה מתבסס על עבודת הדוקטורט שנכתבה במסגרת המסלול לפסיכואנליזה ופרשנות באוניברסיטת בר אילן.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

מבוא…………………………………………………………….. 15

פתיחה……………………………………………………………………………. 15

מבנה הספר………………………………………………………………………. 17

פרק 1

אוטיזם – מהשוטים הקדושים לחג האוטיסטים הבינלאומי:
דיון בגורמים היסטוריים וחברתיים שהובילו לשינויים בתפיסת האוטיזם

פתיחה……………………………………………………………………………. 22

אוטיזם – אפידמיולוגיה ואטיולוגיה………………………………………….. 23

עדויות מוקדמות לקיומו של אוטיזם: ג’ניפר האח הקדוש והשוטים
הקדושים של רוסיה הישנה…………………………………………………….. 24

תקופת החלוצים: ליאו קאנר והנס אספרגר………………………………….. 25

ברונו בטלהיים ו”האם הקרה”:תפיסות מוקדמות לצד התבססות הידע
המחקרי בתחום………………………………………………………………….. 27

גלגולה של אבחנה – התמורות שחלו בהגדרות האוטיזם במדריכי הסיווג הפורמליים, ממחלת נפש ועד “הרצף התקשורתי”        32

“אוטיזם בכל צורותיו איננו הפרעה או מחלה, אלא חלק בלתי נפרד מן ההתפתחות האנושית” – תפיסת האוטיזם כיום   35

סיכום ומסקנות………………………………………………………………….. 36

פרק 2

התפתחות העצמי והעולם הרגשי הטרום־מילולי –
תרומת גישות מן הפסיכואנליזה להבנת עולמו הרגשי וכינון העצמי של הילד עם האוטיזם שלא פיתח שפה מילולית

פתיחה……………………………………………………………………………. 38

הזדהות דביקה, מחסומים אוטיסטיים ופונקציית ההשבה – עולמו של הילד
עם האוטיזם לפי גישות יחסי אובייקט המתמקדות בתחום…………………. 40

ממדיות, הזדהות דביקה ופירוק – גישתו של דונלד מלצר……………… 40

הישפכות, התמוססות ומנגנונים אוטיסטיים –
גישתה של פרנסיס טסטין………………………………………………….. 49

נוכחות חיה ופונקציית ההשבה – גישתה של אן אלווארז………………. 54

תרומתן של גישות תאורטיות של יחסי אובייקט המתמקדות בתחום
האוטיזם להבנת עולמו של הילד עם האוטיזם שאינו מדבר – סיכום….. 63

התפתחות העצמי והעולם הרגשי הטרום־מילולי –
תרומת גישות יחסי אובייקט שאינן עוסקות ישירות באוטיזם להבנת עולמו הרגשי וכינון העצמי של הילד עם האוטיזם שלא פיתח שפה מילולית…………………………………………………………………………… 64

יחסי אובייקט כמרכז חיי הנפש – גישתה של מלאני קליין……………… 65

השלב האוטיסטי מגעי של תומס אוגדן –
יצירת משמעות קדם־סימבולית באמצעות הטבעות חושיות……………. 70

הצורך ביצירת מגע עם איכות נפשית – גישתו של וילפרד ביון………… 73

הידוע שאינו נחשב – גישתו של כריסטופר בולס……………………….. 81

אזור השבר הבסיסי ואזור היצירה – אנליזה של אזורים נפשיים שאינם ניתנים לתמלול – גישתו של מיכאל באלינט   87

היכולת להיות לבד – תרומתו של דונלד ויניקוט להבנת התפתחות
העצמי הטרום־מילולי………………………………………………………. 93

תרומתן של גישות תאורטיות של יחסי אובייקט שאינן עוסקות ישירות בתחום להבנת עולמו של הילד עם האוטיזם שאינו מדבר – סיכום…………………………………………………………………………. 101

כינון עולמו הרגשי של הילד עם האוטיזם שאינו מדבר לפי גישות פסיכואנליטיות – סיכום   102

פרק 3

כיצד מכונן הילד עם האוטיזם את עולמו הרגשי הסובייקטיבי
ללא שפה – תרומתה של הפילוסופיה של השפה

רגש וצורה – משנתה של סוזן לנגר…………………………………………… 104

“לדמות שפה פירושו לדמות צורת חיים” – דיון במושגיו של לודוויג ויטגנשטיין   113

מושג האינטנציונאליות…………………………………………………….. 116

מושג האינטנציונאליות אצל ויטגנשטיין – סיכום………………………. 121

כלל, שימוש בכלל וההוויה האוטיסטית………………………………….. 121

בהתאם לכלל ועל פי הכלל – מושג הכלל והציות לכלל
אצל ויטגנשטיין…………………………………………………………….. 122

פרדוקס השימוש……………………………………………………………. 124

סיכום…………………………………………………………………………. 130

אוטיזם ומשחקי שפה – האם קיימים משחקי שפה אוטיסטיים…………….. 130

מאפייני השפה האוטיסטית………………………………………………… 131

“משחקי שפה” אצל ויטגנשטיין………………………………………….. 135

אוטיזם ומשחקי שפה – סיכום…………………………………………….. 142

המרחב שבין שפה פרטית וחוויית משמעות…………………………………. 144

שפה פרטית………………………………………………………………….. 145

מה בין שפה פרטית לאוטיזם………………………………………………. 149

סיכום…………………………………………………………………………. 154

משמעות האמוציות לפי ויטגנשטיין………………………………………….. 155

האמוציות לפי ויליאם ג’יימס………………………………………………. 156

האמוציות לפי ויטגנשטיין…………………………………………………. 158

רגשות לעומת תחושות לפי הגותו של טר־הארק………………………… 162

סיכום…………………………………………………………………………. 166

משמעות טיפולית……………………………………………………………….. 167

שאלת העולם הפנימי……………………………………………………….. 168

משמעות טיפולית וסיכום………………………………………………….. 174

דיון בעולמו של הילד עם האוטיזם במושגיו של לודוויג ויטגנשטיין –
סיכום…………………………………………………………………………….. 175

פרק 4

בין “הלם העתיד” ל”בת הים הקטנה”, בין ספרות מדע בדיוני לאגדות –  כיצד מכונן הילד עם האוטיזם את עולמו הרגשי באמצעות הספרות?

פסיכואנליזה וספרות – הילכו שתיהן יחדיו?………………………………… 180

על כינון העצמי והחוויה הרגשית של הילד באמצעות סיפורי מדע בדיוני… 186

התפתחות היסטורית של סוגת המדע הבדיוני……………………………. 186

סיכום…………………………………………………………………………. 190

הוויכוח סביב האיכות הספרותית של סוגת המדע הבדיוני והשפעותיה
הרגשיות…………………………………………………………………………. 190

המדע הבדיוני והשפעתו על כינון העצמי והחוויה הרגשית………………… 192

מדע בדיוני כעוסק בשאלות של זהות…………………………………….. 192

מדע בדיוני כמספק ביטחון ושליטה………………………………………. 193

מדע בדיוני כנוגע בפנטזיה הלא מודעת שבנפש…………………………. 196

מקומו של המדע הבדיוני בכינון העצמי והעולם הרגשי של הילד…….. 197

ספרות המדע הבדיוני כמגרש המשחקים והמטפורה לעולם האמיתי
אצל ילדים עם אוטיזם………………………………………………………. 198

הפונקציה המתַחזקת של המדע הבדיוני לילדים עם אוטיזם……………. 200

ספרות המדע הבדיוני כמשקפת התמודדות עם סוגיות קיומיות של
ילדים עם אוטיזם……………………………………………………………. 203

מאפיינים מבניים של המדע הבדיוני והדמיון ביניהם ובין עולמו של
הילד עם האוטיזם…………………………………………………………… 205

על כינון העצמי והחוויה הרגשית של הילד עם האוטיזם באמצעות
סיפורי מדע בדיוני – סיכום……………………………………………….. 209

מקומן של האגדות בכינון העצמי והעולם הרגשי של הילד………………… 210

מאפייני האגדות והדמיון ביניהן לבין עולמו של הילד עם האוטיזם…… 213

כוחן המעצים והמרפא של האגדות לפי גישות פסיכואנליטיות………… 220

האגדות כמספקות מענה לשאלות של זהות וקיום לפי הגישה האקזיסטנציאלית 228

כיצד מספרת האגדה את סיפורו האישי של הילד………………………… 236

מקומן של האגדות בכינון עולמו של הילד עם האוטיזם – סיכום……… 239

שימוש במנגנונים אוטיסטיים והגנות אוטיסטיות –
הספר קופסה שחורה של עמוס עוז כמקרה בוחן……………………………. 241

אספקטים של מנגנונים אוטיסטיים ברומן קופסה שחורה………………. 242

עיקרי העלילה של הרומן…………………………………………………… 246

שימוש במנגנונים אוטיסטיים אצל אלק………………………………….. 248

שימוש במנגנונים אוטיסטיים אצל מישל…………………………………. 253

קנאות רעיונית כמחסום והגנה אוטיסטית –
עיון במחקרו של אלק מזווית פסיכואנליטית של שימוש במנגנונים אוטיסטיים אצל אנשים שאינם לוקים באוטיזם    256

ההשלכות הטיפוליות של השימוש ביצירה הספרותית………………….. 258

הטקסט הספרותי כמסייע בהבנת השימוש במנגנונים אוטיסטיים
והגנות אוטיסטיות – סיכום……………………………………………….. 260

כיצד מכונן הילד עם האוטיזם את עולמו הרגשי באמצעות הספרות –
סיכום…………………………………………………………………………….. 261

 

 

פרק 5

ילדים עם אוטיזם בחדר הטיפול – מיהו אם כן הילד הנמצא בחדר?

פתיחה……………………………………………………………………………. 263

רקע כללי על שיטות הטיפול באוטיזם………………………………………… 264

כינון העצמי והעולם הסובייקטיבי ללא מילים – סיפורה של יעל………….. 265

רקע…………………………………………………………………………… 265

התחלה – STOP!……………………………………………………………. 266

פרשנות………………………………………………………………………. 268

התפתחות – HELP…………………………………………………………. 276

פרשנות………………………………………………………………………. 278

הפסקה –Home sweet home! …………………………………………….. 281

פרשנות………………………………………………………………………. 282

סיום………………………………………………………………………….. 284

סיפורה של יעל – סיכום הטיפול………………………………………….. 285

כינון העצמי והעולם הרגשי של הילד עם האוטיזם המדבר באמצעות
ספרות המדע הבדיוני – סיפורו של אמיר…………………………………….. 290

רקע…………………………………………………………………………… 291

התחלה – סיפורו של אמיר………………………………………………… 292

המשחק של אנדר – הדמות המופיעה במראה…………………………… 296

גורלו של אפולו – מהמובן מאליו לחדש…………………………………. 301

סיפורו של אמיר – סיכום הטיפול………………………………………… 303

כינון העצמי והעולם הרגשי של הילד עם האוטיזם המדבר באמצעות
האגדות – סיפורו של יוגב……………………………………………………… 304

רקע…………………………………………………………………………… 306

התחלה – משפטו של גולדבלט……………………………………………. 308

התפתחות הטיפול – פיטר פן, בת הים הקטנה, הגיבן מנוטרדאם,
החיה ויוגב – מה אומרות האגדות?………………………………………. 312

וגם אני, זה רצוני להיות איתם!…………………………………………… 316

כל ליצן היום הוא מלך, זהו יום השוטים!……………………………….. 318

פג לו הכאב יש רק לב אוהב, היפה והחיה!……………………………… 322

סיפורו של יוגב – סיכום הטיפול………………………………………….. 323

 

 

סיכום……………………………………………………………. 324

ביבליוגרפיה……………………………………………………… 331

מפתח מונחים……………………………………………………. 348

מפתח שמות……………………………………………………… 351

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “לקראת הבנה מחודשת של עולמו של הילד עם האוטיזם – מיהו הילד הנמצא בחדר?”

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *