ראשי » הגות ועיון » מה רצו הפלסטינים? דגמי המדינה המבוקשת בשיח…

מה רצו הפלסטינים? דגמי המדינה המבוקשת בשיח האינטלקטואלי והפוליטי של הפלסטינים בשנים 1988-1944?What State for the Palestinians

עריכה: עמרם פטר

מס' עמודים: 480 / תאריך יציאה: מאי 2022

דאנאקוד: 249-50992 / מסת"ב: 978-965-7791-79-0

₪149.00   119.20

גב הספר

גב הספר

זהו מחקר המציג מרקם עשיר, רב מימדי ורב גוני של השיח הפלסטיני על דמותה של המדינה הפלסטינית הרצויה, גבולותיה, צורת משטרה וקהילתה הפוליטית משלהי תקופת המנדט הבריטי ועד הכרזת העצמאות של המדינה הפלסטינית ב-1988. תוך שימוש במגוון אדיר של מקורות, משרטט דרזנין ביד אמן את התפתחותו של שיח פוליטי ואינטלקטואלי דינאמי ותוסס בין חברי הקהילות הפלסטיניות השונות בפזורה, בשטחים הפלסטיניים ובמדינת ישראל, בין אינטלקטואלים, עיתונאים, פעילי ארגונים ומנהיגים פוליטיים. הוא מנתח בכישרון תהליכי התפתחות וקווי המשכיות בהתמודדות האינטלקטואלית עם האתגר שהציונות הציבה בפני הפלסטינים, משלילה מוחלטת עד השלמה וניסיונות לגבש מודלים שונים של דו-קיום. הוא מציג תהליך מרתק בו רעיונות שעלו בתחילה בפריפריה של הזירה הפוליטית-אינטלקטואלית הפלסטינית ונתפסו כשוליים וחסרי חשיבות, נעו בהדרגה אל מרכז הדיון ואל צמתי ההכרעה הפוליטיים ונטמעו בהם, עד כדי שינוי פני הזירה לגמרי.

 

ספרו של דרזנין הוא דוגמה להיסטוריה אינטלקטואלית במיטבה המראה את הדינאמיקה בין רעיונות מדיניים לבין תהליכים פוליטיים וחברתיים. בתור שכזה, הוא מהווה תרומה חשובה ביותר למחקר על המחשבה והפוליטיקה הפלסטינית במאה ה-20, והוא עתיד להפוך לכלי חיוני, לא רק לחוקרי אקדמיה, אלא לכל אדם משכיל וסקרן, להבנה טובה יותר של הבעיה המרכזית בפניה ניצבת החברה בישראל.

 

פרופסור מאיר ליטבק, מרכז אליאנס ללימודים איראניים

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב

Author: Know Thy Enemy: Evolving Attitudes towards “Others” in Modern Shiʿi Thought and Practice (Brill, 2021).

תוכן העניינים

תוכן העניינים

מבוא                                                                                                     9

פרק א: דגמי המדינה בשיח האינטלקטואלי והפוליטי של הפלסטינים

משלהי המנדט הבריטי עד תום מלחמת 1948                                           21

מרכז ופריפריה בזירה הפוליטית הפלסטינית בשנות המנדט הבריטי בפלסטין           21

שנות הארבעים: השקפות ועמדות בתנועה הלאומית הפלסטינית

בשאלת דמות המדינה העתידית                                                                                 23

שנת 1946: השקפות פלסטיניות שונות שהוצגו בעדויות

בפני הוועדה האנגלו־אמריקנית                                                                                  28

אגודת פלסטין אל־ג’דידה: בעד מדינה דו־לאומית                                                        37

השנים  1947-1946: עמדות ערביות ופלסטיניות

בדבר דמות המדינה העתידית, כפי שעלו בוועידת לונדון ובדיוני האו”ם               40

הפולמוס הגלוי של הליגה עם הוועד הערבי העליון                                                     47

פרסום המלצות הוועדה המיוחדת של האו”ם לעניין פלסטין

והתגובות הפלסטיניות עליהן                                                                                     51

עמדות פלסטיניות כלפי תוכנית החלוקה                                                                       53

שנת 1948: שלוש השקפות מדיניות בלב המלחמה                                                      53

פרק ב: התפתחות השיח הפלסטיני בסוגיית המדינה העתידית

מתום מלחמת 1948 עד הקמת אש”פ ב־1964                                           59

תוכנית עבד אל־כרים קאסם ותגובות הפלסטינים עליה                                                61

תנועות אידיאולוגיות/מדיניות בציבור הפלסטיני בשנים 1964-1948                         64

השקפות בסוגיית המדינה העתידית בקרב הערבים

אזרחי מדינת ישראל בשנים 1964-1948                                                                   90

טיפול הליגה הערבית בשאלת פלסטין בשנים 1964-1959:

סוגיית “הישות הפלסטינית”                                                                                     103

פרק ג: תמורות היסטוריות ואידיאולוגיות והשפעתן

על השיח הפלסטיני בשנים 1968-1964                                                 106

ועידת ירושלים, הקמת אש”פ, דמותה של פלסטין העתידית

בחזונו של אחמד שוקיירי ובאמנה הלאומית הפלסטינית                                      106

משמעות הקמתם של אש”פ והמועצה הלאומית הפלסטינית

בזירה הפלסטינית והערבית                                                                                      111

השגות ערביות על האמנה הפלסטינית: הנשיא חביב בורגיבה

מציע מדינה פלסטינית בגבולות תוכנית החלוקה של האו”ם                                 117

השפעות מלחמת יוני 1967                                                                                          120

עמדות פלסטיניות על עתידה המבוקש של פלסטין לאחר כיבוש הגדה המערבית   124

קולות אופוזיציוניים בגדה המערבית:

בעד הקמת מדינה פלסטינית בצד מדינת ישראל                                                     127

אתגר ערבי לשיח הפלסטיני: הצעת העיתונאי המצרי אחמד בהאא אל־דין

להקמת מדינת פלסטין                                                                                              138

תמורות בזירה הפלסטינית לאחר יוני 1967                                                                 145

יולי 1968: הכנס הרביעי של המל”פ ותיקון האמנה הפלסטינית                               150

השיח הפלסטיני בתוך מדינת ישראל בשנים 1968-1964: עמדות מק”י ורק”ח       152

התגבשות המושג הגיאוגרפי והסמל הגרפי של פלסטין בשיח הפלסטיני                 154

השנים 1968-1964: זירת השיח הפלסטיני מתרחבת ומתגוונת                                 155

פרק ד: מדינה דמוקרטית בכל פלסטין, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל

ורעיונות אחרים: משלהי 1968 עד פרוץ מלחמת אוקטובר 1973                159

תנועת פת”ח: תפיסת הנהגת אש”פ והמשך פיתוח

רעיון המדינה הדמוקרטית הפלסטינית                                                                    160

החזית העממית הדמוקרטית: מדינה דמוקרטית עממית לכל תושבי הארץ,

שוויון אישי והכרה בזכויות הקבוצתיות של היהודים תושבי פלסטין                   164

הכנס החמישי והשישי של המל”פ: החלטות, פרשנויות, הערכות                            166

הדיון ברעיון המדינה הדמוקרטית הפלסטינית בזירת השיח הפלסטיני:

התנגדות, הסתייגות, תמיכה ופרשנויות אלטרנטיביות                                           173

אינטלקטואלים זוטרים בפת”ח מפרשים את

רעיון המדינה הדמוקרטית הפלסטינית: מוחמד רשיד ונביל שעת’                       182

השיח הפלסטיני בגדה המערבית בשנים 1973-1969:

החייאת התוכניות להקמת מדינה פלסטינית בגדה וברצועה                                  188

השקפותיו המדיניות של העיתונאי מוחמד אבו שלבאיה והתגובות על פירסומן      195

ההתפתחות הסמויה מהעין: התחזקות ההכרה בצורך

להציב למאבק הפלסטיני מטרת ביניים                                                                    199

השקפות נשיא תוניס חביב בורגיבה ושר החוץ המצרי אל־זיאת

ותגובות הפלסטינים להן                                                                                           205

החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין משרטטת אופק חדש:

למאבק דרושות מטרות ביניים                                                                                 216

עמדות רק”ח ופעילותה בשנים 1973-1969 ותרומתן לשיח הפלסטיני

בסוגיית המדינה הפלסטינית                                                                                     226

שינויים מבניים בזירת השיח הפלסטיני: התרחבות במות השיח                               229

פרק ה: מחלוקת בין תומכי המדינה הדמוקרטית בכל פלסטין

לתומכי התוכנית השלבית: מאוקטובר 1973 עד מרץ 1977                       232

מלחמת אוקטובר 1973 והשפעתה על השיח הפלסטיני                                             232

השפעת ברית המועצות והמדינות הערביות על השיח הפלסטיני                              236

השינוי בעמדות הציבור הפלסטיני בגדה וברצועה                                                     240

חילוקי דעות בחוגי אש”פ                                                                                            243

גיבוש הברית המשולשת (החזית הדמוקרטית, אל־צאעקה, פת”ח)

למען הקמת שלטון לאומי בחלק מפלסטין                                                             251

הכנס ה־12 של המל”פ ואימוץ התוכנית להקמת שלטון לאומי

בחלק מפלסטין כחלק מהאסטרטגיה השלבית:                                                      257

מלחמת האזרחים בלבנון והשפעותיה על השיח הפלסטיני בשנים 1976-1975       265

השנים 1977-1974: אינטלקטואלים פלסטיניים מתמודדים

עם סוגיית המדינה הפלסטינית העתידית                                                                 266

1977-1974: אינטלקטואלים פלסטיניים תומכים בהקמת מדינה בחלק מפלסטין    275

הפניות אל “האחר” הישראלי והתגובות עליהן בשיח הפלסטיני                               289

הכנס ה־13 של המל”פ (מרס 1977): הכרעה במרכז התנועה הלאומית

בעד הקמת מדינה לאומית ועצמאית בפלסטין                                                        290

פרק ו: מדינה פלסטינית קטנה ורעיונות אחרים בשנים 1982-1977:

מיוזמת השלום של נשיא מצרים אנואר סאדאת  עד פרוץ מלחמת לבנון      294

מפעל ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית ומעמדו כמרכיב בשיח הפוליטי

והאינטלקטואלי הפלסטיני                                                                                       295

חודש נובמבר 1977 ואילך: יוזמת השלום של נשיא מצרים אנואר סאדאת

והשפעתה בזירה הפלסטינית                                                                                    300

הקצנת המאבק נגד תומכי המדינה בחלק מפלסטין ורציחת כמה מהם                     310

השנים 1982-1978: השתתפות אינטלקטואלים פלסטיניים בולטים

בשיח על דמות המדינה העתידית                                                                             310

השנים 1981-1978: התפתחויות בזירה הבין־לאומית, הערבית והפלסטינית,

היוזמות המדיניות של הנהגת אש”פ והתגובות עליהן                                                325

אל־אסמר, ח’דר ודייויס ממחישים ומפרטים: מדינה חילונית, דמוקרטית

וסוציאליסטית בכל שטח פלסטין                                                                            329

צאלח בראנסי: בעד מדינה דמוקרטית־חילונית בכל שטח פלסטין                            336

השנים 1982-1980: עמדותיהן של תנועות ומפלגות פלסטיניות

בסוגיית המדינה העתידית                                                                                        338

פרק ז: ממלחמת לבנון ב־1982 עד האינתיפאדה והכרזת העצמאות

הפלסטינית ב־1988                                                                            344

עמדות בשיח הפלסטיני בזמן המלחמה והשפעת פינוי כוחות אש”פ מלבנון           344

האוריינטציה הקונפדרטיבית והדיון עליה: תרומתם של האני וח’אלד  אל־חסן       349

הסכם עמאן: תוכנית הקונפדרציה הפלסטינית־ירדנית

והתגובות עליה בשיח הפלסטיני                                                                              355

בתוך מדינת ישראל: התנועה הלאומית המתקדמת

והתנועה האסלאמית מצטרפות לשיח הפלסטיני                                                    362

האינתיפאדה, פריצתה, אופייה וההשקפות המדיניות שנשמעו במהלכה                  368

השקפות אסלאמיסטיות בסוגיית דמות המדינה העתידית                                          377

הכנס ה־19 של המל”פ: ההכרזה על הקמת מדינה עצמאית פלסטינית

בחלק מהארץ והתגובות עליה בשיח הפלסטיני                                                      386

“מסמך הקללה והאמנה האסורה”                                                                                396

סיכום                                                                                                402

השיח בסוגיית המדינה המבוקשת במשך יובל שנים                                                  402

רעיון המדינה החילונית בשיח הפלסטיני                                                                    410

תחבולות רטוריות בשיח הפלסטיני                                                                              414

אינטלקטואלים פלסטיניים: תולדות חיים והשקפות עולם                                         418

העברה, התמרה, הטמעה                                                                                              424

הדברים העומדים בעינם                                                                                               426

בין הגלוי לנסתר                                                                                                            428

רשימת המקורות                                                                                  434

מפתח                                                                                                459

 

 

 

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “מה רצו הפלסטינים? דגמי המדינה המבוקשת בשיח האינטלקטואלי והפוליטי של הפלסטינים בשנים 1988-1944”

האימייל לא יוצג באתר.