ראשי » הגות ועיון » גברים נעלמים – עגונות במרחב האשכנזי, 1850-1648

גברים נעלמים – עגונות במרחב האשכנזי, 1850-1648

עריכה: נעמה צפרוני

מס' עמודים: 470 / תאריך יציאה: דצמבר 2020

דאנאקוד: 249-50829 / מסת"ב: 978-965-540-980-2

₪119.00   95.20

גב הספר

גב הספר

בקיץ 1727 נסע לַמבֵּר לוי לפריז לרגל עסקיו. הוא התכוון לשוב אל משפחתו שבעיר מֶץ לפני ראש השנה, אולם בדרכו הביתה נרצח. השלטונות זיהו את גופתו ושלחו לאשתו הודעה על מותו – אך מאחר שהליכי זיהוי המת לא התנהלו בהתאם להלכה, קבע הרב המקומי שהאישה עגונה. קביעה כזו הייתה הרת גורל: היא מנעה מהאלמנה את האפשרות להינשא מחדש.

 

גברים נעלמים מגולל את סיפוריהן של נשים עגונות שחיו במרחב האשכנזי (מרכז אירופה ומזרחה) בשנים 1850-1648. הוא מתאר את הנסיבות הקשות שבהן הפכו לעגונות ופורשׂ לעיני הקוראים את הדרמה האנושית וההלכתית של העיסוק בהתרתן מכבלי העיגון. באמצעות בחינה מקיפה של מגוון מקורות – פנקסי קהילות ובתי דין, ספרי שאלות ותשובות, מכתבים ועוד – נועה ששר קוראת תיגר על התפיסה הנפוצה כאילו פוסקים לאורך הדורות עשו ככל יכולתם להתיר עגונות ולמזער את סבלן. היא מאירה באור חדש את חיי המשפחה והקהילה היהודית בתקופה הנדונה, ומציגה מציאות חברתית והלכתית שמשמעויותיה נוגעות ישירות לחייהם של נשים וגברים יהודים עד היום.

 

ד”ר נועה ששר חוקרת את חיי המשפחה היהודית בעת החדשה. מלמדת במכללה האקדמית ספיר ומתמחה בהוצאה לאור של ספרי משפחה, אוטוביוגרפיות וספרי זיכרונות.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פתח דבר 15
מבוא 19
א. עגונות כנושא למחקר 21
ב. המרחב הגאוגרפי “אשכנז” 23
ג. מסגרת הזמן 24
ד. המקורות 25
ד. 1. מסמכי קהילות 26
ד. 2. ספרות השאלות והתשובות (שו”ת) 27
ד. 3. מקורות יהודיים אחרים שנדפסו 28
ד. 4. מִפקדים 28
ד. 5. כיתוב על גבי מצבות 28
ה. שיטות המחקר והנחות מתודולוגיות 30
ו. מבנה הספר ותכניו העיקריים 32
שער ראשון
אלמנות ויבמות במרחב האשכנזי בעת החדשה המוקדמת
37 פרק ראשון | אלמנות במרחב האשכנזי, 1850-1648
א. כפל הפנים של האלמנוּת 38
א. 1. בגדי אבלות 42
א. 2. אלמנות בין דימוי למציאות 45
ב. מעמדה הכלכלי של אלמנה: בין הלכה למציאות 49
ב. 1. זכויות האישה בעיזבון בעלה: ההלכה 50
ב. 2. האישה, העיזבון והקהילה: המציאות 53
1. חלוקת העיזבון 55 . ב. 2
2. השתתפות אלמנות במסים 66 . ב. 2
3. תמיכת הקהילה באלמנות 68 . ב. 2
4. אלמנות יהודיות בשוק העבודה 69 . ב. 2
ג. מגורים של אלמנות 72
ד. נישואין חוזרים 75
ד. 1. המורשת הרעיונית וההתנהגות בפועל 76
ד. 2. גורל הילדים מנישואין קודמים: הלכה ומציאות 80
1. מגבלות הלכתיות בעולם המעשה 83 . ד. 2
ה. פרק האלמנוּת: כמה זמן הוא נמשך? 86
פרק שני | “ובלבד שהיבמה תלך אחר היבם”:
התשתית ההלכתית להתרת עגונות שנזקקו לחליצה 90
א. על ייבום וחליצה: מושגים מרכזיים וסוגיות הלכתיות 91
א. 1. מה להעדיף: ייבום או חליצה? 92
א. 2. דינה של יבמה המסרבת להתייבם 93
א. 3. חליצה במקרה של יבם מומר 94
ב. טקס החליצה 95
ג. מעמדה המשפטי של אלמנה הזקוקה לחליצה 96
ד. תקנות בעניין מחירה של החליצה 97
פרק שלישי | עגונות במלכודת החליצה 101
א. הטיפול בעיזבונו של אדם שאשתו זקוקה לחליצה 103
ב. איתור היבם ואישור זהותו 105
ג. מועד החליצה בפועל 108
ד. מחירה של החליצה 109
ד. 1. עלות הטקס 121
ה. מהמורות נוספות בדרך לחליצה 123
ה. 1. עיכובים בעקבות החקירה 124
ה. 2. עיכוב מחמת ניצול של יבמים את הידע ההלכתי 125
ו. הקהילה והעגונה הזקוקה לחליצה 126
שער שני
גברים מתים, נשים עגונות
פרק רביעי | “אין מעידין אלא עד שתצא נפשו”:
הבסיס ההלכתי להתרת עגונה שקיימות עדויות
על מות בעלה 133
א. הלכות הנוגעות למקור העדות ולמספר העדים 134
א. 1. עדותה של העגונה 134
א. 2. מספר העדים 136
א. 3. מעמדם של פסולי עדות מדאורייתא ומדרבנן 138
א. 4. ערכאות של גויים 139
א. 5. עדויות כתובות 140
א. 6. עדויות מפה לפה 140
ב. הלכות הנוגעות לתוכן העדות 143
ב. 1. קביעת מוות 143
ב. 2. זיהוי מתים 144
1. זיהוי בטביעת עין 145 . ב. 2
2. זיהוי באמצעות סימנים 146 . ב. 2
3. “אחר שלושה [ימים] אין מעידין עליו” 147 . ב. 2
ב. 3. קביעת מוות באמצעות ראיות נסיבתיות 149
1. חזקת חיים וחשש “בדדמי” 149 . ב. 3
2. דיני “מים שאין להם סוף” 152 . ב. 3
1. שני סוגים של מאגרי מים 152 .2 . ב. 3
2. “טריפה” באדם 154 .2 . ב. 3
3. סיוגים להבחנה בין סוגי המאגרים 157 .2 . ב. 3
4. חידושו המהפכני של רבי אליעזר מוורונה 158 .2 . ב. 3
5. חידושו של רבי ישראל איסרליין 160 .2 . ב. 3
ב. 4. קביעת מוות על בסיס הודאה ברצח 162
ג. תפקיד בית הדין בחקירת עדי עגונה 164
ד. מעמדה של העגונה בטרם הותרה 165
פרק חמישי | “בקולה מייללת וקולה מר”:
עגונות בימי פרעות ומלחמות 169
א. שרה ולאה עגונות מלחמה 172
ב. עגונות בת”ח -ת”ט: בין מציאות לדימוי 180
פרק שישי | שני סיפורי רצח 184
א. שני מספרים, שני סיפורים 185
ב. רשתות חברתיות של נשים ואפיקי מידע 193
ג. “עומדת לשגע את עצמה לגמרי” 196
פרק שביעי | “כדי שיהיה מפורסם שאין דמן של בני ברית הפקר”:
זיהוי מתים לשם התרת עגונה ונקמה 200
א. זיהוי מתים ונימוסי מלכות 200
ב. מחירה של נקמה 204
פרק שמיני | “לא נמצא אחריו רק מנעל וחגורה”:
התרה מעגינות בהיעדר גופה 206
א. על עדים ועדויות 208
ב. הלכה, חוק, בתי דין וערכאות גויים 210
ג. העדויות להתרת אידל מניקולשבורג 212
ד. הינדא מאוסטראה 216
ד. 1. העדים להתרת הינדא 217
ד. 2. העדויות להתרת הינדא 218
ד. 3. “ערל אחד אמר”: יחסים עם הסביבה הלא־יהודית 220
ד. 4. גויה “שרואה בכוכבים”: הפוסק ופרקטיקות עממיות 223
ד. 5. “לא מצאה בתולים כל ימי היותה עם בעלה”: אסטרטגיות
נוספות לפתרון מצבה של העגונה 224
ד. 6. “אם יסכימו עשרה מרבני הדור”: יחסים בין פוסקים
במקומות שונים 227
פרק תשיעי | העגונה אשתו של לעמלי ווימפא מהעיר מץ 230
א. תיאורי המקרה בשו”ת ובפנקס הקהילה 230
ב. התרת עגונות ומאבקי סמכות 234
ג. עיגון ומנהגי אבלות 236
פרק עשירי | מותו של סוחר:
סיפורם של גוטה ואברהם העקשר מהמבורג 238
שער שלישי
עיגון במקום גירושין: מסורבות גט ונשים נטושות
פרק אחד־עשר | תמונות מחיי נישואין מסוכסכים 249
א. אידאל המשפחה היהודית 251
ב. חכמים הרואים את הנולד: התייחסות לסכסוכים במסגרת שטרות
התנאים 255
ג. גירושין על פי ההלכה 258
ד. יהודים בסביבתם 263
ה. השלכות כלכליות 265
ו. גורל אישה ש”עברה על דת משה” 266
ז. כיצד נחלצים מגורל של אישה מוכה? 268
ח. סכסוכים זוגיים בפני בית הדין 272
ח. 1. “שאין שלום יוצא מתוך המריבה”: מעורבות בתי דין
בהסדרי גירושין 272
ח. 2. בית הדין כמתווך ומגשר 275
ח. 3. גישת בית הדין למעורבות של אחרים בסכסוכים זוגיים 278
ח. 4. גישת בית הדין לאלימות במסגרת יחסים זוגיים 280
ח. 5. בית הדין כמכריע אם לכפות גירושין 283
ט. סכסוכים זוגיים בפני בתי משפט לא־יהודיים 286
פרק שנים־עשר | “על דבר העגונה שבעלה הרחיק נדוד ממנה” 289
א. היהודי הנודד 291
א. 1. סוחרים 292
א. 2. מלמדים ולומדים 293
א. 3. בשירות הצבא ובשורותיו 296
א. 4. עניים משוטטים 301
א. 5. מתחזים ונוכלים אחרים 303
1. שני מכתבים 304 . א. 5
2. שתי עגונות ובעל אחד 309 . א. 5
3. זיהוי מאוחר או תרמית מתוחכמת? 311 . א. 5
א. 6. פושעים 312
א. 7. מומרים 317
א. 8. חסידים 319
א. 9. משכילים 321
1. שלמה מימון המעגן 322 . א. 9
ב. “ולא הניח לה שום דבר לפרנסה או למזונות”: גורלה של אישה
שניטשה 329
ב. 1. “ובתוך כך זינתה אשתו והרה לזנונים” 331
ב. 2. מינוי שליח למציאת הבעל 335
ב. 3. אישה בעקבות בעלה 337
1. אונס בין דימוי למציאות 340 . ב. 3
2. עגונות ורצח תינוקות 342 . ב. 3
ב. 4. עזרה ממנהיגי קהילות 343
ב. 5. גטין שנשלחים מארצות רחוקות 344
ב. 6. עיגון – כמה זמן הוא נמשך? 348
ג. בעלים נטושים 349
שער רביעי
עגונות ורבנים
פרק שלושה־עשר | חידת המקורות:
היתרי עגונה בפנקסי בתי הדין ובספרות השו”ת 353
א. חידת המקורות 353
ב. הגישה המחקרית והנחות היסוד 355
ב. 1. “פנים” ו”חוץ” במחקר ובהלכה 355
ב. 2. מהי ההלכה? גישות מטא־הלכתיות שונות 356
ב. 3. נקודת התצפית 359
ב. 4. ספרות השאלות והתשובות 360
ב. 5. הצעות לפתרון החידה 361
ג. טענות החוקרים בנוגע ליחסם של פוסקים לעגונות 363
ד. דגמים שונים של התייחסות לסוגיית העגונות 364
ד. 1. הדגם המחמיר: סירוב לעסוק בהתרת עגונות 366
ד. 2. הפוסק המצטרף 368
ד. 3. הדגם האמביוולנטי: התרת עגונה בדיעבד ולא לכתחילה 369
ד. 4. הדגם המקל: צידוד בחתירה להיתר 371
ה. הביורוקרטיה של הפסיקה 373
ה. 1. נוהלי העבודה של הפוסקים 374
ה. 2. המשמעות המעשית של דרישות הפוסקים 376
ה. 3. ההסברים להתפתחות נוהלי העבודה של הפוסקים 381
ו. התרת עגונות ומוניטין רבני 383
אחרית דבר | העגונה, הפוסק והסבל 391
רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 407
מפתח כללי 448

השקת הספר:

השקת הספר:

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “גברים נעלמים – עגונות במרחב האשכנזי, 1850-1648”

האימייל לא יוצג באתר.