ראשי » הגות ועיון » תיקון עולם

תיקון עולם

₪114   91.20

גב הספר

גב הספר

מדוע איננו חיים בעולם מתוקן יותר?! מה מונע מאתנו, יחידים וחברה, לחיות חיים ראויים יותר?
תיקון עולם פורשׂ את התנאים המונעים את תיקונו, בעיקר כפי שהם מתגלמים בתרבויות מסורתיות. כמו כן הספר מפרט את הדרכים האפשריות לתיקונו, כפי שכבר החלו להתהוות בדמוקרטיה המודרנית. הספר מבהיר איך הנכונות הפנימית של בני האדם לפרוץ קדימה יכולה לתקן ולשפר את המציאות.
“לפנינו חיבור חשוב ורחב-יריעה, שכותבתו מפגינה התמצאות מופלגת ויכולת ניתוח וסינתיזה נדירות. לא רק של תחומי פילוסופיה רבים אלא גם של היסטוריה וסוציולוגיה של הדת, התרבות והחברה. מדובר בחיבור שיש בו הפגנה של חריפות הן של מחשבה מופשטת ומורכבת והן של יכולת ליישם את ההפשטות התיאורטיות על בעיות ציבור מעשיות. בשולי הספר יש התמצאות של תלמיד-חכם ביהדות, וחיבור ערני של הכותבת לפוליטיקה העכשווית, העולמית והישראלית. לכל אלה מצטרפים להט מוסרי ואופטימיות. רוחב היריעה של החיבור ועומקו, ומורכבותו ופרטנותו, גם ברבדים התיאורטיים וגם ביישומיהם על סוגיות קונקרטיות, יחד עם החכמה, החריפות והמקוריות הניבטים מדפיו, אינם מותירים ספק שמדובר בחיבור הראוי לציון ‘מעולה'”.
פרופ’ חיים גנז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

חלק ראשון: תמונת-העולם של המערכת 9
פרק ראשון: תיקון עולם 11
פרק שני: מעמד האדם כסובייקט 22
פרק שלישי: היחיד והחברה 41
פרק רביעי: ההיפוך הבינארי 60
פרק חמישי: אסטרטגיה ביקורתית 70
פרק שישי: שתי תיאוריות על העולם 84
פרק שביעי: מערכת, סטרוקטורה, האביטוס 100
פרק שמיני: האסתטיקה של המערכת: סינכרוניות ואקוויליבריום 114
פרק תשיעי: הלוגיקה של המערכת: הבדלים ומשמעויותיהם 134
פרק עשירי: הלוגיקה של המערכת: בינאריות ושליטה 144
פרק אחד-עשר: מוצא המערכת 168
חלק שני: תמונת-העולם של האדם 183
פרק שנים-עשר: דמוקרטיה: מטפיסיקה או ניהול? 185
פרק שלושה-עשר: המיתוס של היחיד: המאבק לשחרור 204
פרק ארבעה-עשר: מתמונת-עולם למציאות פוליטית 222
פרק חמישה-עשר: מדע וחברה: תהליכי טרנספורמציה 240
פרק שישה-עשר: הסובייקט כרעיון וכמימוש 255
פרק שבעה-עשר: חירות משעבוד והחירות ליצור 277
פרק שמונה-עשר: חירות כפוליטיקה של Well-Being 287
פרק תשעה-עשר: מימוש החירות: אפשרות או אוטופיה? 297
פרק עשרים: שוויון וחירות 311
פרק עשרים ואחד: קדמה ותיקון 333
פרק עשרים ושניים: מודל הזמן הליניארי: הפוליטיקה של הטוב 347
פרק עשרים ושלושה: ההיסטוריה של ההעדר 362
פרק עשרים וארבעה: צדק תגמולי מול צדק חלוקתי 376
פרק עשרים וחמישה: סטרוקטורה או אהבה 390
סוף דבר: תיאוריה מסדר שני: קץ ההיסטוריה? 396
הערות 410
ביבליוגרפיה בעברית 443
ביבליוגרפיה באנגלית 446
מפתח עניינים ושמות 454

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “תיקון עולם”

האימייל לא יוצג באתר.