ראשי » הגות ועיון » בעקבות – מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים

מבצע!

בעקבות – מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים

,

In the Footsteps ‬of the Jerusalem Battle Trails in the Six-Day War

עריכה: ניר מן, מרב מילר

מס' עמודים: 312 / תאריך יציאה: ספטמבר 2020

דאנאקוד: 249-50783 / מסת"ב: 978-965-7778-09-8

₪119.00   95.20 83.30
Name Range Discount
מבצע שבוע הספר 2022 1 - 1 12.5 %
מבצע שבוע הספר 2022 2 - 2 25 %
מבצע שבוע הספר 2022 3 - 10 37.5 %

תיאור

תיאור

כתיבה: נחמיה זרחוביץ, יוסי לנגוצקי
עריכה: ניר מן, מרב מילר
עיצוב הספר והעטיפה: דבורה ליפשיץ
תכנון מפות רקע ומפות קרב: יוסי לנגוצקי
תכנון מפות סיור: נחמיה זרחוביץ
שרטוט מפות: שרון אסיף
צילום תמונות: ברוך גיאן

זוכי פרס יצחק שדה לשנת תשפ"א - 2021

זוכי פרס יצחק שדה לשנת תשפ"א - 2021

פרס לספרות צבאית ע”ש האלוף יצחק שדה:

גב הספר

גב הספר

בעקבות – מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים הוא מדריך סיורים ייחודי המשלב בין תיאור הקרבות לשחרורה של העיר, ובין תיאור מפורט של מסלולי הסיורים המזמנים היכרות מקרוב עם אתרי הקרבות.

ספר זה מתאר את הרקע לפרוץ מלחמת ששת הימים, ומציע לקוראים ולמטיילים הצעות לסיורים בעקבות משחררי ירושלים במלחמת ששת הימים: החטיבה הירושלמית, חטיבת הראל, חטיבת הצנחנים וחיל האוויר.

הספר סוקר בתמציתיות את קורות מלחמת העצמאות בירושלים וסביבתה ואת המציאות הביטחונית של ירושלים החצויה (1967-1948) על תופעותיה הייחודיות: “הקו-העירוני” ו”מובלעת הר הצופים”.

הספר כולל חמישים מפות: מפות רקע, מפות קרב ומפות סיור, המופיעות בצמוד למפות הקרב, באופן המאפשר למטייל להתוודע אל פרטי הקרבות בתוך תבנית הנוף ופני השטח כפי שהינם היום.

תיאור כל אחד ממסלולי הסיור המומלצים מאפשר למטיילים להכיר מקרוב את הקרבות שאירעו לאורך המסלולים, לרבות התכנונים, גילויי הדבקות במשימה, אומץ הלב, התושייה וחירוף הנפש, כמו גם את הטעויות שאירעו בסערת הקרב. כמו כן מתוארים מבנים ואתרים בעלי חשיבות היסטורית, המצויים לאורך המסלולים.

כותבי הספר היו שותפים פעילים בחלק מהאירועים המוזכרים בו, וכך הצליחו להעביר  לקורא ולמטייל באורח חי ואישי את רוח התקופה ואת מוראות המלחמה.

אוהבי ירושלים והמבקשים להכיר פרק חשוב זה בתולדותיה, כמו גם אנשי חינוך ומי שמבקש להתחקות אחר אתרי מורשת קרב – ימצאו עניין רב בספר זה.

 

תוכן העניינים

תוכן העניינים

12 הקדמה
15 מבוא
19 מלחמת העצמאות בירושלי ם
31 בין המלחמות ) 1948 – 1967 (
37 המערכה על ירושלים במלחמת ששת הימי ם
47 פרק א ירושלים 1948 – 1967 , הקו העירונ י
59 סיור: לא ורך הקו העירוני: ממוצב הפעמון אל גבעת התחמוש ת
91 פרק ב מובלעת הר הצופי ם
105 סיור: הר הצופי ם
119 פרק ג הקרבות בדרום ירושלים: חטיבת ירושלים )חטיבה 16 , חי“ר (
128 סיור: מתחם ארמון הנציב, גבעת האנטנה, מוצב הנקניק, מוצב הפעמו ן
145 סיור: אבו -תו ר
159 פרק ד הקרבות באגף הצפוני: חטיבה ממוכנת הראל ) 10 (
167 סיור: הרד אר, בידו, נבי סמואל, שיח׳ עבד אל-עזיז, חִ׳רבת לאוז ה
183 סיור: מוצ בי תל אל-פול, גבעת המבתר, הגבעה הצרפתי ת
195 פרק ה הקרבות במזרח ירושלים: חטיבת הצנחנים 55
205 סיור: בתי פאג“י, בית הספר לשוטרים, גבעת התחמושת, מלון אמבסדו ר
227 סיור: סמ טת גמול, ואדי ג׳וז, מוזאון רוקפל ר
239 סיור: דרך שכם, מלון ריבולי, מוזאון רוקפל ר
257 פרק ו הקרבות לשחרור העיר העתיק ה
264 קרב גשר נחל קדרון, העלייה לרכס המזרחי וכיבוש העיר העתיקה
273 סיור: ממו זאון רוקפלר אל העיר העתיקה
292 סיור: הרו בע היהודי
299 סוף דבר
301 מקורות להעשרה
302 נספחי ם
נספח 1: הכוחות במערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים
נספח 2: לוח זמנים משולב
נספח 3: ראשי תיבות ומושגים
רשימת המפות
מפות רקע ומפות קרב
1 . זירת המערכה / עמ׳ 16
2 . שכונות ירושלים לפני מלחמת העצמאות – 1947 / עמ׳ 17
3 . “מבצע קלשון“ מלחמת העצמאות / עמ׳ 23
4 . התקפת הלגיון הערבי בצפון ירושלים 1948 / עמ׳ 24
5 . קרבות רמת רחל 1948 / עמ׳ 25
6 . מפת שביתת הנשק – הכֵּנה 1948 / עמ׳ 27
7 . הקו העירוני 1967 / עמ׳ 29
8 . תכנונים מבצעיים טרום מלחמת ששת הימים / עמ׳ 35
9 . סדר כוחות צה“ל )“סדן“( וצבא ירדן 5 ביוני 1967 / עמ׳ 36
10 . הלחימה בגזרת ירושלים רבתי, יוני 1967 / עמ׳ 44
12-11 . הקו העירוני )מוגדל( / עמ׳ 49-48
13 . אזור הר הצופים 1967-1948 / עמ׳ 92
14 . מובלעת הר הצופים 1967-1948 / עמ׳ 93
15 . קרבות החטיבה הירושלמית 16 / עמ׳ 122
16 . התקפת נגד באגף הדרומי של ירושלים / עמ׳ 123
17 . קרב ארמון הנציב / עמ׳ 124
18 . קרב מוצב הנקניק / עמ׳ 125
19 . קרב מוצב הפעמון / עמ׳ 126
20 . קרב אבו-תור / עמ׳ 146
21 . קרבות חטיבת הראל 10 / עמ׳ 160
22 . קרב מוצבי הרדאר ) 1, 2, 3( / עמ׳ 166
23 . קרב מוצב שיח׳ עבד אל-עזיז וח׳רבת לאוזה / עמ׳ 176
24 . חסימה בתל א-זהרה וקרב תל אל-פול / עמ׳ 184
25 . קרבות גבעת המבתר והגבעה הצרפתית / עמ׳ 190
26 . קרבות חטיבת הצנחנים 55 ומהלכים עיקריים / עמ׳ 196
27 . קרבות חטיבת הצנחנים — יום שלישי / עמ׳ 197
28 . מבית הספר לשוטרים למלון “אמבסדור״ / עמ׳ 206
29 . קרב גבעת התחמושת / עמ׳ 208
30 . מבית ישראל דרך ואדי ג׳וז למוזאון רוקפלר / עמ׳ 228
31 . בדרך שכם למוזאון רוקפלר / עמ׳ 240
32 . חומה ושערים — העיר העתיקה — ירושלים / עמ׳ 258
33 . גבולות הרובע היהודי במלחמת העצמאות / עמ׳ 260
34 . קרב גשר נחל קדרון )גת-שמנים( / עמ׳ 264
35 . העיר העתיקה בידינו / עמ׳ 274
מפות סיור
1. הקו העירוני — חלק דרומי / עמ׳ 59
2. הקו העירוני — חלק צפוני / עמ׳ 78
3. מובלעת הר הצופים / עמ׳ 105
4 . קרבות האגף הדרומי בירושלים / עמ׳ 127
5. קרב אבו-תור / עמ׳ 147
6 . קרבות חטיבת הראל / עמ׳ 160
7. הר אדר / עמ׳ 167
8. מבשרת / עמ׳ 177
9. תל אל-פול / עמ׳ 185
10 . גבעת המבתר / עמ׳ 191
11 . מבית הספר לשוטרים ל״אמבסדור״ / עמ׳ 207
12 . גבעת התחמושת / עמ׳ 209
13 . ישראל דרך ואדי ג׳וז אל מוזאון רוקפלר / עמ׳ 229
14 . בדרך שכם למוזאון רוקפלר / עמ׳ 241
15 . ממוזאון רוקפלר לכותל המערבי / עמ׳ 275
16 . הרובע היהודי / עמ׳ 292

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “בעקבות – מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים”

האימייל לא יוצג באתר.