ראשי » הגות ועיון » עדות היא מצב נפשי – חוויית העדות במבט פילוסופי, …

מבצע!

עדות היא מצב נפשי – חוויית העדות במבט פילוסופי, ספרותי ופסיכואנליטי

(חוות דעת לקוח 1)

עריכה: בני מזרחי

מס' עמודים: 169 / תאריך יציאה: אוקטובר 2020

דאנאקוד: 249-50817 / מסת"ב: 978-965-7778-12-8

נקה

  • מודפס
    ₪84.00 ₪67.20

  • דיגיטלי
    ₪29.00

גב הספר

גב הספר

“תמיד חיפשתי עד לחיים […]

עדות היא הסימן להיותנו בחיים כאן, על האדמה.

וגם במוות חשובה עדות” )פנחס שדה, “יומנים”)

הורים עדים לילדיהם, ילדים עדים להוריהם, וכך גם מורים, חברים, שכנים, מטפלים ומטופלים. עדות היא חלק מרכזי מקיומנו, אבל מורגשת רק כשהיא חסרה, דבר המאפיין את ימינו וניכר במדיה וברשתות החברתיות, אנשים בכל קשת הגילים ובכל שכבות האוכלוסייה, מבקשים שאחרים, קרובים וזרים, יהיו עדים למה שקורה להם – מאירועים יומיומיים ועד לרגעים אינטימיים.

הספר מציג כרטיס ביקור לתופעת העדות מבחינה פילוסופית ופסיכואנליטית, והוא הראשון מתוך סידרה של שלושה שיעסקו בחקר עדות מדוברת. בספר השני יסופרו סיפורי עדות מחדר הטיפולים, והשלישי יעסוק באמירתו של פול צלאן: “כל שיר הוא עדות”.

ד”ר ציפי רוזנברג שיפר היא פסיכולוגית קלינית מדריכה ומרפאה בעיסוק, המטפלת בקליניקה פרטית בתל אביב.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

תודות                                                                                            13

חלק ראשון: מהי עדות מדוברת                                                      15

פתח דבר                                                                                        17

על מה אנחנו מדברים כשמדברים על עדות מדוברת                               19

מקורות העדות                                                                              21

האונטולוגיה של עדות מדוברת                                                         22

מבנה העדות                                                                                 23

רכיבי העדות                                                                                25

הדיבור                                                                                                              25

תולדות משמעות הדיבור                                                                                 26

איך בעצם הדבר קורה?                                                                   27

מונולוג מול דיאלוג                                                                        28

דומיננטיות הראייה בפעולת העדות                                                   29

האם עדות היא סימולקרה?                                                              31

מפנה פרדיגמטי בתפיסת מושג העדות                                                 32

הרקע למפנה                                                                                32

משפט אייכמן והסרט “שואה”, כציוני דרך בשיח העדות                        33

שינויים ב”תצורות שיח”                                                                 34

הקונטקסט ההיסטורי                                                                      35

מאירוע קולנועי לאירוע מכונן                                                          35

תיאור המפנה והשפעותיו                                                                37

חוויית ההאזנה                                                                              39

מניפת היבטים ודימויים של עדות אישית                                            41

אקט העדות כאקט אתי ומוסרי                                                                         41

עדות היא פורקן                                                                                               42

עדות כמרחב מעבר                                                                                          42

דיבור עדות כמסע בין זמנים                                                                            43

אלמנט ההישרדות בדיבור עדות                                                                      44

העדות כגשר                                                                                                     45

אלמנטים אימננטיים באקט העדות                                                     45

מרכיב הפרשנות בעדות                                                                                   45

עדות כהליך רפלקטיבי ואלמנט ה”חזָרה”                                                       46

אספקט אחד של “חזרה”                                                                                  46

היבט אחר של אספקט ה”חזרה”                                                                      47

עדות מדוברת, מעמדה האפיסטמולוגי ומעמדה הערכי                           49

למה הוזנחה עדות או: “הנקודה העיוורת באפיסטמולוגיה החיובית”         50

מרחב העדות – The domain of testimony                                          51

שלוש תחנות בזמן                                                                         52

תחנה ראשונה – העת העתיקה ותקופת ימי הביניים                                        52

תחנה שנייה – העת החדשה: המאות ה־17 וה־18                                            54

תחנה שלישית – המאות ה־20 וה־21                                                               56

מתן אמון בעדות מדוברת                                                                56

נקודות ציון במחלוקת העכשווית                                                      57

פול פוקנר                                                                                                         57

טס דיוהרסט                                                                                                     58

סוגי העדות המדוברת                                                                       60

עדות משפטית                                                                              60

מקורות העדות המשפטית                                                                                60

דינים והלכות העד והעדות                                                                               61

מצוות עשה ואל תעשה                                                                                    62

פירוט הקטגוריות                                                                                             62

עדות “טבעית”: “The social operations of mind”                                67

עדות אישית                                                                                 68

על המעבר בין השלבים והעד הפנימי                                                              69

מתי דיבור עדות הופך למומנט נפשי?                                                             71

אלמנט ההבניה בעדות מדוברת והשאלות שהוא מעורר                                  71

“חומרי הזיכרון מגיחים ועולים מן הגוף” – השפעות המרטיר                       73

כל שיר הוא עדות אישית                                                                                  74

האם עדות אישית היא דיאלוג?                                                                        75

מתן אמון בעדות אישית                                                                                   76

הייעוד                                                                                                              77

מעמדה המיוחד של עדות אישית בתחום חקר השואה                                    79

כוחה של עדות אישית בשינוי תרבותי־חברתי                                                  81

שלוש תקופות לשיח העדות בארץ                                                                   83

כמה הערות לסיום החלק הראשון                                                      84

חלק שני: עדות כפונקציה טיפולית בפסיכואנליזה ובפסיכותרפיה     85

פרולוג                                                                                           87

הוא                                                                                                                            87

כל אדם רוצה שקולו יישמע                                                                                      89

תפקידי העדות האישית בחיינו                                                           90

עדות אישית היא פורקן                                                                   91

תפקיד העדות בשמירה על רציפות חיים                                              92

חשיבותה של פעולת העדות בהתפתחות תקינה                                    93

מתן הכרה                                                                                                         93

תיקוף                                                                                                               93

אלמנט ההנצחה בדיבור עדות                                                           94

פונקציית העדות בפסיכואנליזה ובפסיכותרפיה                                     96

פעולת העדות כפונקציה טיפולית מובחנת                                           97

תולדות יחסה של הפסיכואנליזה לעדויות מטופלים                               99

אז לְמה מתכוונים כשאומרים: “להאמין לדברי מטופלים”                           102

“אבל ומלנכוליה”                                                                                          103

שלוש עמדות                                                                                                  105

ההכרה בכוחה ההיולי של פונקציית העדות בטיפול                                      106

השינוי בתפיסת ה”לא מודע”                                                                         108

השינוי בתפיסת תפקידו של המטפל                                                              109

הסיבות המשוערות לאי ההכרה בעדות כפונקציה טיפולית                           110

סקירת כתיבתם של חוקרים פסיכואנליטיקאים בנושא העדות בטיפול      112

שנדור פרנצי                                                                                                   112

אליס מילר                                                                                                      113

ג’ודי הרמן – “בזכות העדות השיבו לעצמם הפליטים את העולם שאבד”    114

פלמן שושנה ולאוב דורי                                                                                115

דונה אורנג’                                                                                                     116

הנרי סיידן                                                                                                       118

וורן פולנד                                                                                                      120

לואיס ארון                                                                                                     121

שני סוגי עדות בהליך טיפולי                                                          122

סיכום המאפיינים העיקריים של עדות המטפל ועדות המטופל                124

קווים המאפיינים את עמדת המטפל כעד                                           124

קווים מנחים למטפל כעד                                                                               125

מאפייני עדות המטופל – כל אדם רוצה שקולו יישמע                          128

עדות המטופל                                                                                                128

סיכום שתי פונקציות העדות בטיפול                                                129

למה עדות ולמה עכשיו?                                                               129

השקפות עולם מנוגדות מככבות בשמי הפסיכואנליזה                          130

עדות בטיפול כמרחב ביניים הנע בין השקפות עולם מנוגדות                       132

אלמנט ההדדיות בעדות בטיפול                                                                    133

מרחבי ביניים ו”שלישי” בהתמודדות עם קוטביות                                        133

איזה “שלישי” יכולה להוות פונקציית העדות?                                             135

מילות מפתח                                                                               136

שתי הערות חשובות                                                                     136

ביקורת אפשרית או מה לא בדקתי                                                   137

אפילוג                                                                                         138

רשימת מקורות                                                                              139

מפתח שמות ומקורות                                                                      149

מפתח מושגים                                                                               153

 

 

 

 

חוות דעת (1)

1 ביקורת עבור עדות היא מצב נפשי – חוויית העדות במבט פילוסופי, ספרותי ופסיכואנליטי

  1. אורי

    מעולה!!

הוסף חוות דעת

האימייל לא יוצג באתר.