ראשי » הגות ועיון » שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו (שני כרכים)

שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו (שני כרכים)

מס' עמודים: 1218 / תאריך יציאה: ספטמבר 2021

דאנאקוד: 249-50913 / מסת"ב: 978-965-7791-55-4

₪198.00   158.40

תיאור

תיאור

מהדורה ראשונה: עם עובד, תל־אביב תשי” ז

 

גב הספר

גב הספר

ספר זה הוא יצירת מופת שלא נס לחה ואין דומה לה. ספרות המחקר המסועפת שבאה בעקבותיה עוסקת, ולעיתים אף מעמיקה, בעניינים שבתאיים שונים, אך אין בה ספר כללי על שבתי ועולמו, ובוודאי לא ספר כזה שהוא מהטובים שבספרותנו, ומאחד סיפור אנושי מרתק עם מחקר היסטורי מדוקדק ומאלף ועם התבוננות חודרת בכבשני רוח ישראל ודתו. רבים (כולל אני) נשבו בקסמו של ספר זה, והוא שעוררם להמשיך ולהעמיק בעולמות שנפרשו בו.

יהודה ליבס

פרופסור אמריטוס בקתדרה לקבלה על שם גרשם שלום

האוניברסיטה העברית בירושלים

תוכן העניינים כרך 1

תוכן העניינים כרך 1

יהודה ליב ס: הסיפור שלנו: מבוא להדפסה מחודשת
i-xi ………. של ספרו של גרשם שלום, שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חיי ו
הקדמה …………………………………………………………………………………… א-ד
התנועה השבתאית שרשיה נפתוליה וספיחי ה …………………………………… ה-ט ו
בשולי ה”הקדמה” האבודה שנתגלתה …………………………………………… טז-י ח
רשימת הקיצורים המצויים בהערות ………………………………………………. יט-כ
פרק ראשון: הרקע להתעוררות התנועה השבתאית …………………………….. 82-1
(א) הסברות היסטוריות וחברתיות של התנועה
השבתאית והחסרון שבהן …………………………………………….. 7-1
(ב) המשיחיות במסורת היהודית ושתי המגמות המנוּגדות שבה :
מגמה קאטאסטרוֹפלית־אוּטוֹפּית ומגמה רציונלית ……………… 12-7
(ג ) המקובלים והרעיון המשיח י ………………………………………. 18-12
(ד) קבלת האר”י והמיתוס שלה על גלות וגאולה ………………….. 35-18
(ה) בירורים על משמעותה ההיסטורית והשפעתה
החברתית של תורה זו ……………………………………………… 52-35
60-52 ………………….. (ו) התפשטות קבלת האר”י בשנים שלפני 1655
(ז) הקבלה בפולין. חזון הגאולה לשנת ת”ח ופירוש
הגזירות בפי בני הדור ……………………………………………… 74-60
(ח) המשיחיות האוּטוֹפּית בנצרות .
התורה הכיליאסטית והתנועות המושפעות ממנה …………….. 82-74
פרק שני: ראשיתו של שבתי צבי ………………………………………………. 161-83
(א) מוצאו של שבתי צבי ונעוריו. לימודיו בקבלה
וסוד האלהוּת שלו ………………………………………………… 100-83
(ב) מחלתו של שבתי צבי ומהות ה ………………………………… 110-100
(ג ) התגלוּתו הראשונה וגירושו מאיזמיר ………………………… 122-110
(ד) נדודיו של שבתי צבי בערי תורכיה.
אברהם היכיני ודוד חאבילי ו ………………………………….. 142-123
(ה) עלייתו של שבתי צבי לירושלים
ונישואיו עם אשתו האשכנזי ת ………………………………… 150-143
(ו) שבתי צבי בירושלים ושליחוּתו למצרים
161-150 …………………………………….. ( בשנת תכ”ה ( 1665-1664
פרק שלישי: ראשית התנועה בארץ־ישראל בשנת תכ”ה …………………. 261-162
(א) אברהם נתן בן אלישע חיים אשכנזי והתעוררותו הנבואית .
שובו של שבתי צבי ממצרים לעזה.
הגילוי בסיון תכ” ה ……………………………………………… 181-162
(ב) האפוקאליפסה “מראה אברהם” ……………………………… 189-181
(ג ) שבתי צבי בעזה ובירושלים
והחרמתו על־ידי רבני ירושלים ……………………………….. 204-190
(ד) מסעו של שבתי צבי דרך צפת וחלבּ לאיזמיר,
האוירה בעזה אחרי צאתו של שבתי צבי ……………………. 217-204
(ה) אגרתו של נתן הנבי א
אל רפאל יוסף ג’יליבי ומשמעותה …………………………… 235-217
(ו) תיקוני התשובה של נתן הנבי א ……………………………….. 240-235
(ז) דרוש התנינים של נתן הנביא ועיקרי רעיונותיו ……………. 261-240
פרק רביעי: התנועה בשנת תכ”ו ומסעי שבתי צבי לאיזמי ר
וקושטא עד העברתו לגאליפולי ……………………………………………. 376-262
(א) ראשית התפשטות הידיעות על התנועה מעזה ומצרים,
שתיקתם של המתנגדים ………………………………………… 265-262
(ב) שמועות על עשרת השבטים וכיבושיהם בפרס,
ערב וצפון אפריקה ……………………………………………… 284-266
(ג ) התנועה בארץ־ישראל בחדשים שלאחר צאתו של
שבתי צבי ובמחצית הראשונה של שנת תכ”ו ……………… 298-284
(ד) המצב באיזמיר וקושטא עד חנוכה תכ”ו ……………………. 314-298
(ה) השתלטותו של שבתי צבי על הקהילה באיזמיר
והמאורעות בשני השבועות הראשונים של טבת תכ”ו …… 338-314
(ו) הנבואה ההמונית ומינוי המלכים.
הפלגתו של ש”ץ לקושטא …………………………………….. 353-338
(ז) התנועה בקושטא. הנביא משה סרוואל או סוריאל.
מאסרו של שבתי צבי בקושטא עד פסח תכ”ו
והעברתו לגאליפולי…………………………………………….. 376-353

תוכן העניינים כרך 2

תוכן העניינים כרך 2

פרק חמישי: התנועה בארצות הנוצריות של הגולה בשנת תכ”ו ……….. 502-377
(א) הגורמים להצלחתה של התנועה ותנאי הפצתה .
תיאורים כוללים של תנועת התשובה ………………………… 391-377
(ב) איטליה. בעיית הטרור בקהילות ……………………………… 428-391
(ג ) אמשטרדם ………………………………………………………… 451-429
(ד) אשכנז ……………………………………………………………… 468-451
(ה) המבורג. ר’ יעקב ששפורטש וס’ ציצת נובל צבי .
משה אבודיינטי וס’ קץ הימי ן …………………………………. 492-468
(ו) פולין ………………………………………………………………. 502-493
פרק ששי: התנועה במזרח והמרכז בגאליפולי
עד המרתו של שבתי צבי ……………………………………………………. 579-503
(א) שבתי צבי בגאליפולי (“מגדל עוז”)
באייר ותמוז תכ” ו ……………………………………………….. 512-503
(ב) חגים חדשים וביטול צומות. ביקורם של שליחי
קהילת לבוב אצל שבתי צבי …………………………………… 532-512
(ג ) התפשטות התנועה בשאר חלקי תורכיה, במצרים
ובצפון אפריקה ………………………………………………….. 546-532
(ד) התנועה בתימ ן …………………………………………………… 553-546
(ה) ר’ נחמיה כהן וביקורו במגדל עוז ……………………………. 563-554
(ו) התלונות על מרד היהודים בפני השלטונות.
שבתי צבי לפני השולטן והמרתו……………………………… 579-563
פרק שביעי: אחרי ההמרה (תכ”ז ותכ”ח) …………………………………… 707-580
(א) הלך הרוח בעם אחרי ההמרה וסיבּוכי האמונ ה ……………. 586-580
(ב) מאמצי רבני קושטא לשם הרגעת הרוחו ת
אחרי ההמרה …………………………………………………….. 596-586
(ג ) יציאת נתן הנביא מארץ־ישראל ופעולות רבני
קושטא נגדו ונגד המאמיני ם ………………………………….. 608-597
(ד) מסעי נתן הנביא באסיה הקטנה ונסיונו להגי ע
אל שבתי צבי לאנדרינופול. שבתי צבי בשנת
תכ”ז. מסעיו של נתן ביוָ ן ………………………………………. 636-609
(ה) מאמינים וכופרים אחרי ההמרה בארצות אירופה,
ובפרט באיטליה והולנד ……………………………………….. 649-636
(ו) מסעו של נתן הנביא לאיטליה בשנת תכ”ח.
חקירתו בויניציאה ושליחותו ברומא. שיבתו
לבלקן וישיבתו בקאסטוריה …………………………………… 664-649
(ז) הנביא שבתי רפאל ומסעיו באירופה ………………………… 676-664
(ח) כללים על תורת השבתאים אחרי ההמרה …………………… 687-677
(ט) פרטי תורה זו על מעמד המשיח המוּמר והיח ס
אל התורה, לפי אגרות נתן הנביא …………………………….. 700-687
(י) אגרת מגן אברהם לר’ אברהם פרץ מסאלוניקי …………….. 707-700
פרק שמיני: שנותיו האחרונות של שבתי צבי ……………………………… 796-708
(א) התגבשות החבורה השבתאית באנדרינופול ………………… 713-708
(ב) הגילויים משנת תכ”ח ( 1668 ) והקונטרס סהדותא
דמהימנותא. דרכי שבתי צבי וחבורתו עד שנת תל”ב …….. 728-714
(ג ) השקפותיה השבתאיות של חבורה זו.
פירושי ר’ ישראל חזן לס’ תהלים …………………………….. 747-728
(ד) מאסרו של שבתי צבי בשנת תל”ב ומשפטו ………………… 756-747
(ה) גלותו של שבתי צבי בדולציניו.
ההתעוררות המשיחית בשנות תל”ד ותל”ה
באמשטרדם ובאפריקה הצפונית ……………………………… 774-756
(ו) שבתי צבי בסוף ימיו .
סוד האלהוּת והקונטרס רזא דמהימנות א ……………………. 785-774
(ז) פטירתם של שבתי צבי ונתן הנביא …………………………… 796-785
מפתחות …………………………………………………………………………… 828-797
(א) מפתח שמות האישים …………………………………………… 810-799
(ב) מפתח שמות המקומו ת …………………………………………. 817-811
(ג ) מפתח הענינים והמושגי ם ……………………………………… 828-818
ביבליוגרפיה ……………………………………………………………………… 842-829
(א) מקורות עברים …………………………………………………… 833-829
(ב) מקורות לועזיים …………………………………………………. 837-833
(ג ) ספרים ומאמרים בעברית ויידיש ……………………………… 840-837
(ד) ספרים ומאמרים בלועזית ……………………………………… 842-840
רשימת התמונות אחרי עמוד 784
(א) תמונתו האמיתית של שבתי צבי
(ב) תמונתו האמיתית של נתן הנביא
(ג ) תמונה דמיונית של נתן הנביא כמוליך עמו מתוך הגלו ת
(ד) תמונה דמיונית של שבתי צבי כמצביא הצבא היהוד י
(ה) תמונת שבתי צבי כמלך היושב על כסאו
(ו) תמונתו של ר’ יעקב ששפורטש
(ז) שער הטופס היחיד של ס’ קץ הימין למשה אבודיינט י
(ח) אגרת ר’ אברהם רוויגו אל נתן הנביא

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו (שני כרכים)”

האימייל לא יוצג באתר.