ראשי » הגות ועיון » עם, מולדת וספר – על הטקסטואליזציה של העם היהודי

עם, מולדת וספר – על הטקסטואליזציה של העם היהודי

עריכה: עמרי שאשא

מס' עמודים: 444 / תאריך יציאה: נובמבר 2021

דאנאקוד: 249-50959 / מסת"ב: 978-965-7791-58-5

נקה

  • מודפס
    ₪99.00 ₪79.20

  • דיגיטלי
    ₪39.00

גב הספר

גב הספר

האם היהודי הוא ישראלי; בשר ודם, או שמא היהודי אינו אלא הסובייקט המופשט של אידיאות; עם המכוּנן אך ורק על-ידי “הספר”, מעין רוח רפאים ללא קיום ממשי? האם מולדתו היא ארץ ישראל, כברת ארץ ממשית שאליה הוא משתוקק, או שמולדתו של היהודי היא ארון הספרים שאין לו עגינה במקום ריאלי אלא בתודעה שבלב? שאלות יסודיות אלה מסרבות להיעלם מהשיח היהודי כבר מאות בשנים; התשובות להן יוצרות מעין שני עמים יהודיים שונים, ההולכים ומתרחקים זה מזה עד כדי אובדן הדמיון המשפחתי ביניהם: חלק אחד מעוגן בקיום הממשי ובמרחב מקומי, וחלק אחר מכונן על-ידי ספריה ומערך אידיאות. הספר עם מולדת וספר, הוא ניסיון ראשון להתמודדות מקיפה עם שאלה זו. הוא  בוחן את רגע לידת הרעיון ההופך את הקיום היהודי ואת המולדת הממשיים לקיום רוחני המנותק מהממשות הריאלית. טענת הספר היא שאידיאות אלה התפתחו כתגובה להגותו של הפילוסוף  פרידריך הֶגֶל, שאפיין את היהודי כרוח רפאים שנותק מההיסטוריה הממשית. אינטלקטואלים יהודים רבים אישרו את הניתוח שהציע הגל, אבל טענו כי דווקא מה שהגל שלל – ראוי להוקרה: העם היהודי הוא עם הנצח, כי הוא עם המכונן על-ידי הרוח, ומולדתו היא הספר. הספר מנתח באופן ביקורתי את מכלול הרעיונות שצמחו בהקשר זה. שיאו של הספר מצוי בטענה שהציונות היא התמודדות חזיתית עם הרחנתו המוחלטת של העם היהודי. הציונות בשלל גילויה היא תביעה לשיבה אל הקיום היהודי הממשי, חזרה לחיי בשר ודם הנטועים במקומות. חיים אנושיים קונקרטיים הם ערש לידת האידיאות, ולא הניתוק מהם. הספר מראה כי המהפכה הציונית היא שיבה אל תפיסות היסוד של המסורת היהודית עתיקת היומין, שצירפה את הרוחני לממשי, ושללה את החריגה מהממשי. הספר מציב תפיסה  המשלבת  עבר בהווה והווה בעבר, ומצביעה על המשמעות הקיומית של חיים יהודיים, המחייבים את מכלול הקיום הממשי.

 

פרופ’ אבי שגיא, מלמד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן  שבה הקים וניהל במשך שנים רבות את התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות. שגיא הוא גם עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן. הוא פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומים שונים   של הפילוסופיה הכללית והיהודית.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

מבו א ……………………………………………………………………………… 11
פרק ראשון: מולדת, עם ושפ ה ………………………………………………. 16
פרק שני: על הזרת המולד ת ………………………………………………….. 37
א . ניצני הרעיון …………………………. ………………………….. ……………….. . 37
ב. הביקורת ההגליאנית …………………………. ………………………….. …….. . 38
ג . המגמה ההיסטוריוסופית: עמדתו של רנ”ק …………………………. …….. . 42
פרק שלישי: המענה ההיסטוריוסופי: מגרץ ועד בארו ן …………………. 52
א . צבי גרץ …………………………. ………………………….. …………………….. . 52
ב. עמדתו של דובנוב …………………………. ………………………….. ……….. . 72
ג . עמדתו של שלום בארון…………………………. ………………………….. …. . 90
פרק רביעי: תאולוגיה, רומנטיקה ואקזיסנציאליז ם ………………………. 114
מבוא ………………………………………………………………………………….. 114
א. הרמן כהן: בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם …………………………. …… . 114
ב. הפולמוס בין כהן לבוב ר ……………………………………………………… 137
ג. ‘אומת התורה’: יצחק ברויאר תלמידו של הרמן כה ן? ………………….. . 144
ד. אידאליות יהודית ושאלת משמעות הגיו ר ………………………………… 150
פרק חמישי: פרנץ רוזנצווייג: מהקיום הקונקרט י
אל העם והמולד ת ……………………………………………………………. 153
מבוא: פרנץ רוזנצווייג ההוגה האישי …………………………………………… 153
א. רוזנצווייג: בין אקזיסטנציאליזם ליהדות …………………………. ………. . 162
ב. זהות ראשונית ועצמיו ת ………………………………………………………. 165
ג. בין עצמיות היחיד לעצמיותו של עם …………………………. ……………. . 172
ד. עצמיות, זרות והיסטורי ה …………………………………………………….. 183
ה. הארץ הראלית וארץ הקודש …………………………. ……………………….. . 186
ו. שפה, עם ואלוהים …………………………………………………………….. 194
ז. השפה האונטולוגית: הלשון הראשונית,
השפה החיה והעם היהוד י …………………………………………………… 200
פרק שישי: מגלות לטקס ט ……………………………………………………. 217
א . על ראשוניות הגלות …………………………. ………………………….. ……… . 217
ב. ‘לך ל ך ‘: בין צייטלין לסולובייצ’י ק …………………………. ……………….. . 219
ג . הטקסט כמולדת: הגותו של סטיינר וממשיכיו …………………………. …. . 224
פרק שביעי: הטקסט כמולדת, המגמה ההיסטורית תרבותי ת ………….. 235
מבוא ………………………………………………………………………………….. 235
א. המגמה ההיסטורית תרבותית …………………………. ……………………… . 235
ב. שפינוזה: הולדת הטקסטואליות של העם היהוד י ……………………….. . 236
ג. עמדתו של משה מנדלסון: בין מנדלסון לשפינוזה ………………………. . 241
ד. מנדלסון על טקסט ומולד ת …………………………. ………………………… . 252
ה. בעקבות מנדלסון ומעבר לו …………………………. ……………………….. . 255
ו. ממנדלסון לשמשון רפאל הירש …………………………. ………………….. . 261
ז. שיבתו של היהודי הטקסטואלי: מהיינה ועד משפחת עו ז …………….. 264
פרק שמיני: המגמה הלשונית־אונטולוגית :
הגותו של אדמון ז’אבס ופצעי הקיום היהוד י …………………………… 279
מבוא ………………………………………………………………………………….. 279
א. טקסט ומשמעות הקיום היהודי …………………………. …………………… . 280
ב. על הקיום היהודי ועל המולדת ………………………………………………… 301
ג. התורה שבעל פה כמולדת ……………………………………………………. 306
פרק תשיעי: בבל וירושלים: הגותו של שמעון ראבידובי ץ …………….. 318
מבוא ………………………………………………………………………………….. 318
א. בבל וירושלים: בין מתודה למסע אקזיסטנציאלי ………………………… . 319
ב. בבל וירושלים: בין דיאלקטיקה פתוחה לדיאלקטיקה סגור ה …………. 332
ג. ‘בבל וירושלים’, ‘בית ראשון ובית שני’ :
בין סתירה לדיאלקטיקה ……………………………………………………… 334
פרק עשירי: המענה הציוני לפרידריך הג ל ………………………………… 356
פתיחה: זרות, אידאליות וטקסטואליות ביקום היהוד י ………………………. 356
א. מהגל ועד פינסקר: על המורשת ההגליאני ת …………………………. …… . 360
ב. התפנית הציונית: שיבת רוח הרפאים היהודית להיסטורי ה
ולידת היהודי הראלי ………………………………………………………….. 367
ג. הקיום היהודי, בין שאלה פוליטית לשאלה אקזיסטנציאליסטית:
ביקורת השיח ההרצליאני …………………………. ………………………….. . 374
ד. הרצל, סארטר והזז ……………………………………………………………. 377
ה. שוב על הגל …………………………. ………………………….. ………………. . 383
ו. לכמה מולדת זקוק האד ם …………………………………………………….. 386
ביבליוגרפי ה…………………………………………………………………….. 392
מפת ח שמות ו יצירו ת ………………………………………………………….. 415
מפת ח נושאי ם ………………………………………………………………….. 421

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “עם, מולדת וספר – על הטקסטואליזציה של העם היהודי”

האימייל לא יוצג באתר.