ראשי » הגות ועיון » אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיא…

אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי

עריכה: מירב יקיר

מס' עמודים: 194 / תאריך יציאה: פברואר 2022

דאנאקוד: 249-50774 / מסת"ב: 978-965-540-965-9

נקה

  • מודפס
    ₪84.00 ₪67.20

  • דיגיטלי
    ₪29.00

גב הספר

גב הספר

מה הקשר בין גמד המתכופף, הפה של עוג מלך הבשן, ומחט נעוצה באדמה? כל אלה הם דוגמאות – קיצוניות כמובן – של צורת הפרשנות הנפוצה ביותר בתלמוד הבבלי: האוקימתא. לאוקימתא הבבלית יצא שם רע במאתיים השנים האחרונות, וכבר ראשוני חוכמת ישראל קבלו על הפירושים העקומים והקשים הממלאים את התלמוד. הספר שלפניכם מבקש לחפש היגיון בשיגעון, ומנסה להבהיר את ההרמנויטיקה החז”לית. מצד אחד, מבקש הספר להציע מודלים הרמנויטיים אפשריים אחדים אשר עשויים להציע פשר לפרשנות האוקימתא; מצד שני, נבחנים בספר מקרים נדירים שבהם נשללת בידי התלמוד הבבלי עצמו הלגיטימיות של פרשנות אוקימתא. בכך מבקש הספר לשרטט את קו הגבול שבין הראוי ובין זה שאיננו ניתן להשמעה. השיח הפרשני אשר נחשף כתוצאה מכך הוא שיח רב־קולי, שבור ומפורק, אשר יש בו מגוון של הגיונות, אשר לא תמיד מסתדרים זה עם זה, אולם יחד הם יוצרים פסיפס פרשני מרהיב.

ד”ר איתמר ברנר הוא מרצה וראש התוכנית לתואר שני במחשבת ישראל במכללה האקדמית הרצוג.

 

 

 

 

תוכן העניינים

תוכן העניינים

הקדמה                                                                       13

מבוא                                                                         17

מחלוקת בתוך הבית: כיצד התהווה התלמוד הבבלי?                             17

‘סתמאי’ או ‘אנונימי’? – בין היסטוריה לספרות                                     19

צורת הקריאה של הטקסט התלמודי                                                    21

פרק ראשון: פירושים ליטראליים, פירושים לא־ליטראליים

והתלמוד הבבלי                                                           24

הגדרות ראשוניות                                                                           24

אל מעבר ל’פשט’ ול’דרש’                                                                26

הכשל של המובן מאליו: האם יש טקסט ‘שקוף’ ומובן ‘שקוף’?                28

משחקי לשון, קהילות פרשניות והקריאה הליטראלית                             30

פרק שני: פרשנות, רפלקסיה והרמנויטיקה                                32

מבוא                                                                                           32

הבחנה בין שני פירושים בתלמוד הבבלי: סוגיות ‘במאי קמיפלגי’              33

סוגיית פסחים, סג ע”א                                                                    34

סוגיית גיטין, ע ע”ב                                                                        35

סוגיית חולין, קי”ח ע”ב                                                                   36

המשמעות של היעדר רפלקסיה הרמנויטית בתלמוד הבבלי                      38

פרק שלישי: הפרשנות בתלמוד הבבלי כיישום                           40

מבוא                                                                                           40

הפרשנות כיישום בתלמוד הבבלי                                                       41

קשיים במודל היישומי                                                                     45

פרק רביעי: הפרשנות כמשחק שפה, ייצור שפה ו’הגדלת תורה’        49

מבוא                                                                                           49

פרשנות כייצור שפה                                                                       49

הפרשנות בתלמוד הבבלי כתכלית לעצמה                                            51

קשיים במודל ‘הגדלת תורה’                                                             53

 

 

פרק חמישי: הפרשנות התלמודית כביקורת תרבות                       60

מבוא                                                                                           60

ההלכה כרכיב תרבותי                                                                     61

הפרשנות התלמודית למקורות הלכתיים כ’ביקורת תרבות’                       63

פרק שישי: דחיות תוכניות                                                  66

מבוא                                                                                           66

דחיות הרמנויטיות ודחיות תוכניות                                                     66

דחיית פירוש בשל חומרי המסורת                                                      68

דחיית פירושים בשל סתירה בין תוכן הפירוש והטקסט המתפרש               70

‘דחיות תוכניות’: תרבות, תיאולוגיה והשיח הפרשני                               75

פרק שביעי: “אכפל תנא לאשמעינן כולי האי”:

דחייה הרמנויטית מרובת ביאורים                                       78

מבוא                                                                                           78

“אכפל תנא לאשמועינן כולי האי” – הביטוי והופעותיו בתלמוד               80

נקודת מבט ראשונה: הפירוש – מודל ‘החבל הנקרע’                              81

קשיים במודל ‘החבל הנקרע’                                                             88

נקודת מבט שנייה: הטקסט המתפרש                                                  90

מודל ‘הטקסט המתפרש’: סיכום                                                        96

קשיים במודל ‘הטקסט המתפרש’                                                       97

נקודת מבט שלישית: השיח הפרשני                                                   98

קשיים במודל ‘השיח הפרשני’                                                         103

במקום סיכום: ריבוי ביאורים כדמיון משפחתי וככלי לניתוח תרבות         104

פרק שמיני: נדחקים לפינה?: דחיקת פירושי אוקימתא

כעיצוב פוליטי של החירות הפרשנית                                  106

מבוא                                                                                         106

דחקינן ומוקמינן מתניתין בתרי טעמי ולא מוקמינן בתרי תנאי                 107

‘דחקינן ומוקמינן’ והריבון הפרשני הקולקטיבי                                    118

‘דחקינן ומוקמינן’: סיכום                                                               119

שנויא דחיקא                                                                               120

‘שנויא דחיקא’: סיכום                                                                   129

מאי דוחקיה                                                                                130

דברי אמוראים וטקסט אנונימי בסוגיות ‘מאי דוחקיה’                           138

עיצוב סוגיות ‘מאי דוחקיה’ לאור סיומן                                             143

 

השיבה אל המקור התנאי בדברי רבא                                                 146

במקום סיכום: ביקורת ואשרור החירות הפרשנית בסוגיות ‘מאי דוחקיה’   147

פרק תשיעי: ביטויי זלזול, לעג והגחכה ביחס לפירושים

בתלמוד הבבלי                                                           150

מבוא                                                                                         150

‘אחיכו עלה’                                                                                151

מחכו עלה במערבא                                                                       155

בדותא/ברותא היא                                                                        155

כי ניים רב ושכיב אמר להא שמעתתא                                                156

דמעיילין פילא בקופא דמחטא                                                         157

סיכום                                                                                        158

אחרית דבר                                                                 159

הערות סיום                                                                 165

רשימת קיצורים ביבליוגרפיים                                            195

מפתח מקורות                                                              213

מפתח אישים                                                               219

מפתח מונחים                                                              225

 

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי”

האימייל לא יוצג באתר.