ראשי » הגות ועיון » מראשית לבראשית רבה א’ + ב’…

מבצע!

מראשית לבראשית רבה א’ + ב’ – שני כרכים במארז

עריכה: יובל שקלים

מס' עמודים: 847 / תאריך יציאה: יוני 2022

דאנאקוד: 249-50954 / מסת"ב: 978-965-540-049-6

₪190.00   152.00 133.00
Name Range Discount
מבצע שבוע הספר 2022 1 - 1 12.5 %
מבצע שבוע הספר 2022 2 - 2 25 %
מבצע שבוע הספר 2022 3 - 10 37.5 %

תיאור

תיאור

מהדורה שנייה, מורחבת ומתוקנת. המהדורה הראשונה יצאה לאור ב־2010

גב הספר

גב הספר

מדרש בראשית רבה נערך בארץ ישראל בתחילת המאה החמישית, והוא הראשון בסדרת “מדרשי רבה” לתורה ולחמש המגילות. המדרש מכיל מבחר עשיר של פירושים, דרשות, דיונים, משלים, סיפורי אגדה וחוכמת חיים שנוצרו בין חורבן בית המקדש בשנת 70 לבין מועד עריכתו של המדרש. מדרשי רבה זכו לפופולריות רבה ברחבי העולם היהודי ואף לפירושים שונים ומגוונים. בראשית המאה העשרים פירסם יהודה תיאודור בשלבים מהדורה מדעית כבדת סבר ופירוש מתאים למדרש ואלה הושלמו מאוחר יותר בידי חנוך אלבק.

הפירוש שלפנינו מבוסס על הפירושים והמהדורות שקדמו לו. הוא משלב את הגישה המחקרית בסגנון ובתכנים המותאמים לצורכי דורנו ונועד להעמיק את הבנת המדרש אצל הקוראים האמונים על ספרות זו, ולסייע בידי הקורא הבלתי מנוסה המבקש להתוודע אל ספרות האגדה והמדרש.

פרופסור חננאל מאק מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן מתמחה בתחום האגדה והמדרש ובנושאים קרובים: מקרא, תלמוד, תפילה, היסטוריה וספרות ישראל לדורותיהן.

 

תוכן העניינים

תוכן העניינים

הקדמה                                                                                          11

מבוא                                                                                             13

פתיחה לפרק ראשון: בראשית ומה שקדם לה                                        35

פרק 1: בריאת העולם – התורה ומעשי בראשית                                       37

פרק 2: השמיים והארץ – מי קדם ומי קודם                                            42

פרק 3: תוהו ובוהו                                                                            52

פרק 4: יהי אור!                                                                               61

פרק 5: היום הראשון ומה שקדם לו                                                      67

פרק 6: היום השני                                                                             76

פרק 7: יִקָּווּ המים                                                                             85

פרק 8: העצים והברזל                                                                       92

פרק 9: בריאת האדם (א) – פנים ואחור, רוח וחומר                                100

פרק  10: בריאת האדם (ב) – הדילמה האלוהית ומלאכי השרת                  110

פרק 11: יצירת האישה                                                                     120

פרק 12: חובת המחקר וגבולות המחקר                                               127

פרק 13: מעשה הבריאה – סיום והערכה                                              132

פרק 14: שבת                                                                                140

פרק 15: עולם ואדם, שיח השדה ושיח הגשם                                        150

פרק 16: גן בעדן מקדם                                                                    161

פרק 17: לא טוב היות האדם לבדו                                                      173

פרק 18: והנחש היה ערום                                                                 183

פרק 19: לפתח חטאת רובץ                                                               199

פרק 20 קין והבל: מוויכוח עקר לרצח בדם קר                                       207

פרק 21: קין והבל: הכחשה, האשמה וזעקת הדם השפוך                         219

פרק 22: העוון הגדול מנשוא / החטא ועונשו                                        229

פרק 23: ספר תולדות אדם                                                                237

פרק 24: “ויתהלך חנוך את האלֹהים ואיננו כי לקח אֹתו אלֹהים”                 244

פרק 25: בני האלוהים, הנפילים ובנות האדם הטובות                              253

פרק 26: רבה רעת האדם בארץ                                                          260

פרק 27: צדיק תמים, דורותיו ותיבתו                                                   268

פרק 28  בֹּא אל התיבה                                                                     282

פרק 29: סיפורים בהשראת המבול (א)                                                 291

פרק 30: סיפורים בהשראת המבול (ב)                                                 301

פרק 31: עורב ויונה                                                                         307

פרק 32: צא מן התיבה                                                                     317

פרק 33: צלם אלוהים וקשת בענן                                                       331

פרק 34: בני נח, אביהם השתוי ולוח העמים                                          343

פרק 35: שפה אחת, דברים אחדים, עיר ומגדל                                      360

 

פרק 36: לֵךְ לְךָ                                                                              373

פרק 37: אל נא תהי מריבה                                                              384

פרק 38: במחזה ובין הבתרים                                                           393

פ ר ק 39: וַ יֵּ רָ א  אֵ לָ י ו                                                                 405

פ ר ק 40: אברהם לנוכח סדום: האף תספה צדיק עם רשע?                   413

פרק 41: סדום – מלאכים ונציב מלח                                                 424

פרק 42: אל תשלח ידך אל הנער                                                       436

פרק 43: ואברהם זקן בא בימים – פתיחתאות לפרשה נט                       449

פרק 44: אל ארצי ואל מולדתי תלך                                                   456

פרק 45: ואלה תולדות יצחק בן אברהם                                              468

פרק 46: רעב בא                                                                            480

פרק 47: נשי עשו, עָרמת רבקה, עיני יצחק וקול יעקב                           491

פרק 48: ברכה, צעקה וספיחי ברכה                                                   506

פרק 49: ו י צ א  י ע ק ב – הפתיחתא השנייה והפתיחתא הרביעית

לפרשה סח                                                                                522

פרק 50: מקום, חלום וסולם                                                             531

פרק 51: והנה באר בשדה                                                                544

פרק 52: וללבן שתי בנות                                                                 555

פרק 53: שלחני ואלכה אל מקומי ואל ארצי                                        572

פרק 54: וישלח יעקב מלאכים לפניו                                                  586

פרק 55: הצילני נא מיד אחי מיד עשו                                                596

פרק 56: והנה עשו בא                                                                    607

פרק 57: ותצא דינה בת לאה                                                            619

פרק 58: אסונות בהווה ותקוות לעתיד לבוא                                        632

פרק 59: קְנָאוֹת וּשְׂנָאוֹת, כֵּרָה ומְכִירָה ואבל שאין לו סוף                       641

פרק 60: יהודה ותמר – מורדות ועליות                                              658

פרק 61: ויהי איש מצליח                                                                670

פרק 62: ותשא אשת אדֹניו את עיניה                                                  681

פרק 63: יוסף, השרים הסוררים וחלומותיהם                                       694

פרק 64: ופרעה חולם                                                                     701

פרק 65: רעב, שבר וסבר במצרים                                                     710

פרק 66: ויכר יוסף את אחיו והם לא הִכִּרֻהו                                         722

פרק 67: הנפילה: מ”שלום לכם” ל”ויקרעו שמלותם”                           735

פרק 68: ויגש אליו יהודה – ולא יכול יוסף להתאפק – מצרימה!            745

פרק 69: ויחי יעקב בארץ מצרים… והיה אלהים עמכם

והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם                                                       758

פרק 70: ברכות יעקב (א)                                                                 771

פרק 71: ברכות יעקב (ב)                                                                 785

פרק 72: בן פורת, זאב יטרף, ברכה משותפת וציוויים אחרונים               802

פרק 73: פרידה וציפיות גאולה                                                         813

ביבליוגרפיה נבחרת                                                                        825

מפתח פסוקי מקרא                                                                         829

מפתח שמות חכמים                                                                       841

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “מראשית לבראשית רבה א’ + ב’ – שני כרכים במארז”

האימייל לא יוצג באתר.