ראשי » הגות ועיון » ספר זכרון לפרופ’ מאיר בניהו

ספר זכרון לפרופ’ מאיר בניהו

עריכה: אברהם בן-אמתי

מס' עמודים: 1243 / תאריך יציאה: ספטמבר 2019

מסת"ב: 978-965-540-853-9

₪299.00   239.20

תיאור

תיאור

מחקרים בתלמוד, בהלכה ובמנהג, בתולדות עם ישראל,
בקבלה ובמחשבת ישראל, בספרות, בשירה, בפיוט ותפילה
מוקדשים לזכרו של הרב פרופ’ מאיר בניהו זכרו לברכה

חלק ראשון: חקרי תלמוד, הלכה ומנהג
תולדות עם ישראל

חלק שני: קבלה ומחשבת ישראל
ספרות, שירה, פיוט ותפילה

גב הספר

גב הספר

מעל יובל שנים העשיר פרופ’ מאיר בניהו, ללא לאות, את חקר תולדות קהילות ישראל במזרח הקרוב – תורכיה, יוון, איטליה וצפון אפריקה ושאר הקהילות שמסביב לאגן הים התיכון – במיוחד בתקופה שלאחר גירוש היהודים מספרד.

מחקריו של בניהו עסקו בכל התופעות וההתרחשויות שנתחוללו בחיי הרוח והיצירה הספרותית של האומה בתקופה הנדונה, על תכניה וגווניה; בהווי הדתי ואורחותיו ומנהגיו; בהשפעת התפשטותן של תורות הסוד והקבלה השונות על הווי זה; ובתמורות החברתיות שחלו כתוצאה מן הפגישה בין הגולים מספרד לבין הקהילות המקומיות הוותיקות.

חיבוריו של ר”מ בניהו משלבים תורה סדורה של תלמיד חכם איש בית המדרש בן הדורות בחוכמתו של חוקר איש החינוך המדעי. בקיאותו המופלגת של בניהו בספרות הרבנית והיהודית, בעיקר למן תקופת גירוש ספרד, מומחיותו בקריאה ובפענוח כתבי-יד עבריים ונהייתו אחר כל סוגי המקורות העבריים – איגרות, תעודות ושאר מסמכים ששרדו והתפזרו בספריות או היו בידי יחידים בכל העולם – פתחו אופקים חדשים ויצרו כר נרחב לחקירה יסודית וחלוצית של תחומים חשובים נוספים בהיסטוריה היהודית. בשקידתו הרבה ובעבודת מחקר קפדנית הוא הרחיב את גבולות המחקר לתחומים שחוקרים לא הגיעו אליהם, גילה מקורות חדשים, פירשם, ומיצה את תוכנם והעמידם על משמעותם ההיסטורית. הפרשיות שבעובי קורתן נכנס רבי מאיר בניהו הן מן הפרשיות ההיסטוריות הסבוכות ביותר. במיוחד יצוינו מחקריו בתחומים שההלכה וההיסטוריה נושקים זה לזה. כמו כן זכה רבי מאיר לההדיר ולהוציא לאור חיבורים תורניים יקרים וחשובים שהיו ספונים וגנוזים בכתובי-יד, וגם להם הוסיף מבואות מקיפים ומאלפים.

יצירותיו של בניהו הפכו מסד לחקר חוכמת ישראל ותולדות ישראל, ואין חוקר בתחומים אלו שלא נזקק בכל צעד ושעל לחיבוריו של בניהו.

בזכות תרומתו הייחודית והמעמיקה, בזכות ספריו הרבים ומאות מאמריו, הודות להרחבת גבולות המחקר ההיסטורי וקידום חקר ההלכה והמנהג, בשל עבודות חלוציות בתחום הביבליוגרפיה היהודית, בהכרת ערך נדיבות ליבו כמכשיר דור של חוקרים בתחומים שלא נחרשו, בהוקרת עשרות ספריו ומאות מחקריו המדעיים ועל היותו מעיין מתגבר של חקר תולדות עם ישראל בתחומים שתוארו, נתקבצו כחמישים חוקרים להוציא לאור את קובץ המחקרים הזה כדי לכבד את זכרו המבורך של החכם הדגול הזה. והייתה מנוחתו כבוד.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

משה בר־אשר – הרב פרופ’ מאיר בניהו ט

חיים זלמן דימיטרובסקי (ז”ל) משנתו המחקרית של רבי מאיר בניהו טו

מיכאל ריגלר, זאב גריס וחנן בניהו – רשימת מחקריו של פרופ’ מאיר בניהו יט

 

חלק א

 

השער הראשון: חקרי תלמוד, הלכה ומנהג

 

לייב מוסקוביץ – בין משנה כתובות למשפט הרומי 3

מנחם כהנא – דפים מכתב יד חדש של ספרי במדבר ודברים 15

מאיר בניהו ]ז״ל[ – לשאלת מגיה הירושלמי דפוס ויניציאה 25

משה עסיס – לביאורן של שלוש סתומות בירושלמי 63

שמא יהודה פרידמן – מנגנון הפילוג לענפים בנוסח התלמוד הבבלי 103

יוסף פאור – ההקדמה למשנה תורה: מקורות והערות 175

דוד הנשקה – בכור בהמה טהורה בחוץ לארץ: מן התלמוד אל הרמב”ם –

וחזרה 241

מרדכי עקיבא פרידמן – מינוי שליח ציבור והדחתו אצל הרמב״ם והראב״ם 275

שמחה עמנואל – השלמות לתשובות הרשב”א 329

אלפרדו מרדכי ראבילו – נישואין וגירושין של בני נח על פי המקורות

היהודיים 341

יצחק )אריק( זימר – פרק בסוגיית הפרשת חלה בתפוצות 355

רון ש’ קליינמן – מכירת עליות וכיבודים בבית הכנסת: היבטים של מנהג

והלכה 379

אביעד הכהן – אחת שאלה ועשר תשובות: המאבק נגד פניית יהודים

לערכאות וההגנה על זכות הקניין של היחיד 407

יעקב שמואל שפיגל – היחס לדברי הכתוב “הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ” 477

נחום רקובר – זכות היוצרים: על מקורות המשפט העברי ויישומם 509

בנימין ריצ׳לר – לסדרי הלימוד בישיבתו של ר׳ חיים קמחי בקושטא 523

אהרן גימאני – דקדוקי שמות בגט 529

 

השער השני: תולדות עם ישראל

 

אברהם גרוסמן – משמעות הביקורת החברתית של קלונימוס בן קלונימוס 541

ראובן בונפיל – תנאי יופי האשה שלוש ושלושים: עיון בשיר של יוסף

הכהן )בעל עמק הבכא( 559

יצחק יודלוב – האינקונבולה של פראג 585

אדוין סרוסי – ר’ מנחם די לונזאנו – אתנומוסיקולוג 597

יוסף קפלן – על קבורתם של הסבא והסבתא של ברוך שפינוזה 621

יוסף ינון־פנטון – פתוא ממרוקו בדבר הריסת בית כנסת 633

מנחם ח׳ שמלצר – מחלוקת בעניין בחירת רב בק״ק בודא באמצע המאה

ה־ 17 651

שמעון שוורצפוקס – צרור מכתבים מקהילות יהודי האפיפיור 661

ירון בן־נאה – צוואת הגביר יעקב צמח נסים 693

ירון הראל – תמורות בקהילת אורפה 711

סרג’ו דלה־פרגולה – סוף הדיכוטומיה יהודים/לא־יהודים? 727

 

חלק ב

 

השער השלישי: חקרי קבלה ומחשבת ישראל

 

יהודה ליבס – שנת פטירתו של ר’ משה די ליאון 745

משה אידל – פירושו של ר’ נחמיה בן שלמה הנביא לשבעים שמות האל

ו”השיח המשולש” 751

יוסף דן – האצילות השמאלית לעומת העמוד השמאל י: שתי תפיסות

מנוגדות של מקור הרע בקבלה בספרד במאה השלוש עשרה 799

דב שוורץ – על תפיסת השכל החומרי בכתבי הוגים יהודים־ביזנטיים

בשלהי ימי הביניים 823

אליעזר באומגרטן, אורי ספראי ויוסי חיות – “ראה כל העולם כולו כדמיון

סולם”: אילן קבלי לר’ יהושע בן ר’ דוד מכורדיסטן 843

יחיאל גולדהבר – לבירור זהותו של מחבר חמדת ימים 873

בועז הוס – “העץ הנחמד בן ישי חי על האדמה”: על מקורו השבתאי של

סדר ט”ו בשבט 909

זאב גריס – הסיפור בדרשות המגיד מדובנא 921

שאול רגב – עיונים בפרשנות האגדה של הרב יוסף חיים 933

 

השער הרביעי: ספרות, שירה, פיוט ותפילה

 

שולמית אליצור – שבעתות קליריות ללילי פסחים על פי ימות השבוע 979

משה חלמיש – לנוסח הבקשה בברכת חונן הדעת 1005

מתי הוס – יעקב בן אלעזר: בירורים בשאלת זמנו ומועד חיבור ׳ספר

המשלים ׳ 1021

בנימין אליצור – לסדרו ודרך הדפסתו של מחזור ארם צובה 1057

דבורה ברֶגמן – משפט והלכה בבדיחותא דקידושין 1067

טובה בארי – גלגוליו של הקובץ שארית ישראל לרבי ישראל נג’ארה 1085

אפרים חזן ורחל חיטין-משיח – “אצילי עמי התפללו לאל אֵילִם”: פיוט

“מי כמוך” על ביאת הצרפתים לארג’יל 1095

משה בר־אשר – על העשייה בההדרת סידורים כמנהג הספרדים בדורנו 1119

 

מפתחות

מפתח העניינים והמושגים 1139

מפתח שמות האנשים והמקומות 1167

מפתח המקורות 1199

 

מבואות באנגלית

vii Moshe Bar-Asher: Rabbi Professor Meir Benayahu

Haim Zalman Dimitrovsky (z”l): Meir Benayahu: A Life of

xiii Scholarship

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “ספר זכרון לפרופ’ מאיר בניהו”

האימייל לא יוצג באתר.