ראשי » הגות ועיון » לשם שמיים

מבצע!

לשם שמיים

מס' עמודים: 466 / תאריך יציאה: נוב-16

דאנאקוד: 249-50405 / מסת"ב: 978-965-540-632-0

₪119   95.20 83.30
Name Range Discount
מבצע שבוע הספר 2022 1 - 1 12.5 %
מבצע שבוע הספר 2022 2 - 2 25 %
מבצע שבוע הספר 2022 3 - 10 37.5 %

גב הספר

גב הספר

לשם שמים – חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם הוא קובץ מחקרים שעניינם ההיסטוריה של שלוש התנועות העיקריות שפעלו בקרב יהודי מזרח אירופה למן אמצע המאה השמונה-עשרה ועד לשלהי המאה התשע-עשרה.

הנושאים הנידונים בפרקים העוסקים בחסידים הם ה”חצר” החסידית שהייתה מרכז המרה אל החסידות, יחסי הגומלין בין מוסד ה”צדיק” ובין “תורת הצדיק”, שאלת מקומו של הרעיון המשיחי בראשית החסידות והמניעים לעליית החסידים לארץ ישראל. בפרקים על המתנגדים מובאים דיון משווה בין הגאון מווילנה ובין רבי חיים מוולוז’ין ורבי ישראל סלנטר, בחינת יחסי הגומלין בין ראש הישיבה הליטאית ובין תלמידיו ועיון בתפקיד שספרות השבחים החרדית-ליטאית ממלאת בעיצוב דמותם המיתולוגית של “הגדולים”. בפרקים העוסקים במשכילים נידונות שאלת מבשרי ההשכלה, הפרוגרמה החינוכית של ההשכלה, כמו שהוצגה בספר “תעודה בישראל”, ופרשת “ההשכלה מטעם” שהייתה נקודת מפנה ביחסים בין המשכילים ובין נאמני המסורת.

עמנואל אטקס הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. ספרים שחיבר: רבי ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר; ליטא בירושלים – העילית הלמדנית בליטא וקהילת הפרושים בירושלים לאור אגרות וכתבים של ר’ שמואל מקלם; יחיד בדורו, הגאון מווילנה – דמות ודימוי; בעל השם, הבעש”ט – מאגיה, מיסטיקה הנהגה; בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב”ד ועוד.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פתח דבר 9

מבוא 11

חסידים 12

מתנגדים 14

משכילים 17

ומה שביניהם 18

חסידים

פרק ראשון: חקר החסידות: מגמות וכיוונים 23

על הרקע החברתי לצמיחת החסידות 24

על מקומו של הרעיון המשיחי בראשית החסידות 28

בין חסידות לשבתאות 30

על הדבקות בראשית החסידות 36

האם הייתה החסידות גורם מערער או מלכד? 37

פרק שני: עדותו של ר’ משולם פייבוש הלר על ראשית החסידות 42

מורי החסידות – “אנשי מופת, בעלי רוח הקודש” 43

עבודת השם “באמת” 46

תלמוד תורה ודבקות 51

סיכום 56

פרק שלישי: ה”חצר” החסידית בשלביה הראשונים 58

בחצרו של המגיד ממזריטש 59

ה”חצר” של ר’ חיים חייקל מאמדור 67

פרק רביעי: הצדיק – זיקת הגומלין בין דפוס חברתי למשנה רעיונית 77

פרק חמישי: איגרת מאת רבי יחזקאל פאנעט בדבר מעלת הצדיקים 88

פרק שישי: על המניעים לעליות החסידים לארץ ישראל 98

מחלוקת החוקרים על מעמדה של המשיחיות בראשית החסידות 98

נימוקים לתמיכה בעמדת גרשם שלום 114

כלום היה מניע משיחי לעליית החסידים בשנת תקל”ז? 116

פרפראות לחכמה 128

מתנגדים

פרק שביעי: שלושה מנהיגים מתמודדים עם משבר –
הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז’ין ורבי ישראל סלנטר 139

הגר”א – מלחמה נגד המינים 140

רבי חיים מוולוז’ין – ביצור המעמד של לימוד התורה 144

רבי ישראל סלנטר – תיקון האדם והגנה על המסורת 149

מנהיגים לנוכח משבר – דיון השוואתי 154

פרק שמיני: ישיבה עם עיירה – המקרה של וולוז’ין 158

פרק תשיעי: סמכות ואוטונומיה – ראש הישיבה הליטאית ותלמידיו 169

סמכות ואוטונומיה 169

בין וולוז’ין לטלז 172

שתי סטירות שסטר הנצי”ב 179

מרידת התלמידים בראש הישיבה 182

הישיבה הליטאית וההשכלה 190

סיכום ומסקנות 197

פרק עשירי: על עיצוב דמות “הגדולים” בספרות השבחים החרדיתֿליטאית 202

“ועשית ככל אשר יורוך” 202

“דעת תורה” וסמכותם של “הגדולים” 204

ספרות השבחים על “הגדולים” 207

כיצד היו “גדולי ישראל” ל”גדולים” ובמה התבטאה גדולתם? 211

הפוליטיקאי בשירותם של “גדולי ישראל” 221

מלחמתם של “גדולי ישראל” בציונות 224

כבוד “הגדולים” הסתר דבר – על הצנזורה בספרות השבחים החרדית 231

סיכום: דיוקן “הגדולים” בספרות השבחים ומשמעותו 246

משכילים

פרק אחדֿעשר: “מבשרי ההשכלה” במזרח אירופה 253

פרק שניםֿעשר: ספר “תעודה בישראל” של יצחק בר לוינזון –
בין תמורה למסורת 272

פרק שלושהֿעשר: פרשת “ההשכלה מטעם” והתמורה במעמד
תנועת ההשכלה ברוסיה 290

יזמת הממשלה הרוסית להנהיג רפורמה בחינוך היהודי 292

מעמד תנועת ההשכלה ברוסיה בשנות הֿ20 והֿ30 של המאה התשעֿעשרה 295

התארגנות המשכילים בעקבות יזמת הממשלה 300

המסע הראשון של מקס ליליינטל בתחום המושב 306

המסע השני של ליליינטל וועידת הרבנים 319

התמורה במעמד המשכילים 325

פרק ארבעהֿעשר: מאגיה ובעליֿשם בספרות ההשכלה 340

המאגיה ומלחמת סופרי ההשכלה בחסידות 340

מאגיה וחסידות בהיסטוריוגרפיה המשכילית 347

היחס למאגיה כביטוי לדימוי העצמי של המשכילים 353

ביקורות על ספרים

“הבעש”ט ההיסטורי” – בין רקונסטרוקציה לדקונסטרוקציה 359

צמיחתה של חסידות חב”ד 378

החזון המשיחי של ר’ נחמן מברסלב 383

הרבי, המשיח ו”השלוחים” 387

על מחקר החסידות של גרשם שלום 394

“תורה לשמה” במשנת רבי חיים מוולוז’ין 399

ישיבות ליטא בין שתי מלחמות עולם 414

החזון איש – האיש, החזון והמיתוס 419

משבר המשפחה היהודית ברוסיה של המאה התשעֿעשרה 426

בין דת לכלכלה: לדמותו של “היישוב הישן” בראשית המאה העשרים 433

קיצורים ביבליוגרפיים 439

מקום פרסום קודם של פרקי הספר 454

מפתח שמות, יצירות ומקומות 457

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “לשם שמיים”

האימייל לא יוצג באתר.