ראשי » הגות ועיון » מסע בין סיפורים; קריאה ז’אנרית בסיפורי מסע במקרא

מסע בין סיפורים; קריאה ז’אנרית בסיפורי מסע במקרא

עריכה: אלי שקדי

מס' עמודים: 206 / תאריך יציאה: דצמבר 2018

דאנאקוד: 249-50618 / מסת"ב: 978-965-540-837-9

₪89.00   71.20

גב הספר

גב הספר

מסגרת חייו הטבעית של האדם בימי קדם הייתה בין אנשי ביתו. ילד הגדל במסגרת זו עתיד בבוא העת לרשת את אבותיו: את ביתם, את רכושם ואת אלוהיהם. יציאה למסע, מרצון או מאונס, מסכנת כמעט כל היבט בחייו של הבן העוזב, ומטילה ספק ביחס לעתידו שלו, ולעיתים גם של משפחתו.

הסיפורים שבספר, שבכולם מתוארת יציאה למסע, נבדלים ביניהם באופי המסע, בעלילותיהם, בדמויותיהם, בסגנון כתיבתם ובמועד התרחשותם והתגבשותם לכדי סיפור. הדיון בהם מושתת על המתודולוגיות המרכזיות העומדות בבסיס חקר הסיפור הכללי והמקראי, והקריאה הצמודה בראשן. אך הוא אינו מתיימר לעסוק בכל ההיבטים הקיימים בסיפורים, אלא בקריאה ז’אנרית שלהם; היינו, בזיהוי מכלול הרכיבים הבסיסיים הזהים החוזר על עצמו בסיפורים השונים, באיתור החריגות המרכזיות הקיימות בכל סיפור ובהבנת תפקידן של חריגות אלו להבנת מגמותיו של הסיפור.

 

ד”ר מיכה רואי, מרצה בכיר וראש החוג למקרא במכללת אורנים.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

ראשית דבר                                                        13

מבוא                                                               16

המסע הראשון – גירוש האדם מגן עדן (בר’ ג, כב-כד)                              26

פרק ראשון: גירוש קין מעל פני האדמה (בר’ ד)                   29

פרק שני: מסעות הגר – בין בריחה (בר’ טז) לגירוש

(בר’ כא, א-כא)                                                    34

הסיפור הראשון: הבריחה למדבר (בר’ טז)                                                35

הסיפור השני: הגירוש עם ישמעאל (בר’ כא, א-כא)                                  42

פרק שלישי: בין לוט ואשתו ושתי בנותיו (בר’ יט)

לאלימלך ואשתו ושני בניו (רות א-ד)                              54

לוט ואשתו ושתי בנותיו (בר’ יט)                                                               57

אלימלך ואשתו ושני בניו (רות א-ד)                                                           63

פרק רביעי: מסעות יעקב – מיציאה לארץ מוצאם של

אבותיו לנסיעה לארץ סִבלותם של בניו                            67

המסע הראשון: מבאר שבע לחרן או לפדן ארם (בר’ כו, לד –

כח, כב)                                                                                                       68

המסע השני: מארם למחניים (בר’ ל, כה – לב, ב)                                      78

המסע השלישי: ממחניים לשכם (בר’ לב, ג – לג, כ)                                 84

המסע הרביעי: משכם לחברון (בר’ לה, א-כט)                                          88

המסע החמישי: מחברון למצרים (בר’ מו, א-ז)                                         90

המסע האחרון: ממצרים לחברון (בר’ נ, א-יד)                                           94

פרק חמישי: מסעות הבריחה של דוד – מחרב שאול אבי

אשתו ומיד אבשלום בנו                                           97

מסעות הבריחה הראשונים: מפני שאול (שמ”א יט, ח –

כז, ד)                                                                                                          97

הסיפור הראשון: הבריחה מפני שאול והעצירה בניות ברמה

(שמ”א יט, ח-כד)                                                                                          98

הסיפור השני: הבריחה אל אכיש מלך גת והעצירה בנוב

(שמ”א כ, לה – כא, טז)                                                                               100

הסיפור השלישי: נדודי דוד במדבר זיף (שמ”א כו, א-כה)                               102

מסע הבריחה האחרון: מפני אבשלום (שמ”ב טו, א –

יט, מד)                                                                                                      105

הפנייה המשולבת הראשונה: בנחל קדרון (שמ”ב טו, כה2-כו)                         107

הפנייה המשולבת השנייה: במעלה הזיתים (שמ”ב טו, לא)                             107

הפנייה המשולבת השלישית: בבחורים (שמ”ב טז, יא-יב)                              109

פרק שישי: בריחת אבשלום גשורה ושיבתו ירושלימה

(שמ”ב יג, לד – יד, לג)                                          113

פרק שביעי: סיפורי בריחתם של אדוניהו ויואב

(מל”א א, מט-נג; ב, כח-לד)                                     128

סיפור בריחתו של אדוניהו (מל”א א, מט-נג)                                           130

סיפור בריחתו של יואב (מל”א ב, כח-לד)                                                133

פרק שמיני: מסעו הכפול של אליהו חורֵבה (מל”א יט,

א-כא)                                                            135

פרק תשיעי: ארבעה סיפורי מסע בספר יונה                      145

המסע הראשון: הבריחה לתרשיש (יונה א, ג-יד)                                     147

המסע השני: הגירוש אל הים (יונה א, טו – ב, י)                                     149

המסע השלישי: המסע אל העיר (יונה ג, ג – ד, ד)                                   150

המסע הרביעי: המסע מקדם לעיר (יונה ד, ה-יא)                                     152

פרק עשירי: סיפורי מסע שבטיים ולאומיים                      158

מסעם של בני ישראל ממצרים לכנען                                                        159

מסע הכניסה לארץ בהנהגת יהושע – מן השטים עד יריחו

(יהו’ א-ה)                                                                                                 166

מסעם של בני דן לחיפוש נחלה בליש (שופ’ יז-יח)                                  168

 

 

 

אחרית דבר                                                       173

המסע האחרון – עלייתם של עזרא ובני הגולה מבבל לירושלים

(עז’ ח)                                                                                                      173

רשימת הקיצורים                                                 176

מפתח ביבליוגרפי                                                179

מפתח הכתובים                                                  191

 

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “מסע בין סיפורים; קריאה ז’אנרית בסיפורי מסע במקרא”

האימייל לא יוצג באתר.