ראשי » הגות ועיון » השבים בדמעה – הירידה בתקופת המנדט הבריטי

השבים בדמעה – הירידה בתקופת המנדט הבריטי

עריכה: בני מזרחי

מס' עמודים: 379 / תאריך יציאה: 2017

דאנאקוד: 249-50518 / מסת"ב: 978-965-540-714-3

₪94   75.20

תוכן העניינים

תוכן העניינים

מבוא                                                                                9

שורשי המונחים “יורד” ו”ירידה”                                         20

פרק ראשון: תנועת הירידה מן הארץ – היבטים דמוגרפיים   27

היציאה מן הארץ בתקופת העלייה הראשונה והשנייה               28

היציאה מן הארץ מראשית הכיבוש הבריטי                             31

הגדרת היורד: שיטות חישוב שונות                                      38

שיעור הירידה ביחס לכלל התושבים ולכלל העולים                 49

הרכב היורדים                                                                   52

שנות השהות בארץ                                                            53

פרק שני: המניעים לירידה                                   57

הגורם הכלכלי                                                                   65

היעדר קורת גג                                                                  76

טיפול המוסדות הלאומיים                                                   80

האדישות כלפי העולים                                                       86

ירידה מסיבות ביטחוניות                                                     92

ירידת היהודים המשיחיים                                                    98

ירידה מסיבות אידאולוגיות                                                101

ירידה “מתוך כוונה תחילה”                                               112

פרק שלישי: פרופיל היורדים                              121

ירידת החלוצים                                                                122

ירידת “בעלי האמצעים”                                                    132

ירידת התעשיינים                                                             133

ירידת בני מעמד הביניים                                                    141

ירידת בני הארץ                                                               145

ירידת איכרים                                                                   148

ירידת בני היישוב הישן                                                     152

ירידת המנהיגים והעסקנים                                                 158

ירידת אנשי רוח והסופרים                                                 161

פרק רביעי: הפריפריה סביב היורדים                    171

הלחץ של הדורשים להשיבם לארצם                                    174

פרשת השלוחה של HICEM בירושלים                                182

פרק חמישי: הירידה – משמעותה והשלכותיה

על המרקם החברתי ביישוב                                 193

הממד האידאולוגי                                                            194

הממד הכמותי                                                                  198

הנזק הכלכלי: בריחת מוחות וכספים                                   199

הנזק התדמיתי                                                                 200

הפגיעה במגבית                                                               204

הפגיעה הפוליטית                                                            207

הנזק החברתי                                                                  210

הקיטוב בין עולים לוותיקים                                               211

פרק שישי: התייחסות היישוב לירידה וליורדים        219

מסלולים מקבילים: גישות שונות ביחס לירידה וליורדים         219

הגישה של “הרוב הדומם”                                                 220

הגישה של “חברי השבט”                                                  224

הגישה הביקורתית                                                            227

הגישה האמפתית                                                              229

הגישה הפוזיטיביסטית: היורד עוד ישוב                              234

הגישה הדיאלקטית: ככל שרע – כן ייטב                              241

הגישה הדטרמיניסטית                                                       244

הגישה הדתית                                                                  248

פרק שביעי: ההתמודדות עם תופעת הירידה            253

דרכי ההתמודדות                                                             256

הגבלת העלייה                                                                 257

מיון העולים ובחירת “העולה המועדף”                               263

מחלוקת בין ההנהלה הציונית למשרדים הארץֿישראליים

בחו”ל                                                                          270

ירידה יזומה                                                                     274

יורדים בעל כורחם, גורלם של חולים כרונים ומקרים

סוציאליים                                                                    282

צעדים אדמיניסטרטיביים                                                   290

השליטה על הנתונים                                                         295

ההתמודדות המניעתית                                                      298

הניסיון למזער את הנזק                                                     301

פרק שמיני: גורמים מעכבים וגורמים מסייעים לירידה 309

גורם מעכב: הוצאות הדרך                                                309

גורם מעכב: אשרותֿכניסה                                                313

גורם מסייע: אווירה של התנתקות                                       321

גורם מסייע: הדחף לנדודים                                               326

גורם מסייע: הדחקת הירידה                                              328

גורם מסייע: “יורדים בתפקיד”                                           329

גורם מסייע: יורדים “בעזרת השם”                                     333

גורם מסייע: ארגונים יהודיים לסיוע למהגרים                       336

סוף דבר                                                        341

ביבליוגרפיה                                                   363

מפתח שמות                                                                373

גב הספר

גב הספר

הירידה מהארץ בתקופת המנדט הבריטי היא אחת התופעות העלומות והטעונות ביותר בתולדות היישוב. כשישים אלף איש עזבו, אך מעט מאוד נכתב על כך; זאת משום שההיסטוריוגרפיה הציונית ראתה בתופעה סטירת לחי למאבק הלאומי והציגה אותה כתחום שאינו ראוי למחקר. ספר זה מבקש לחשוף תופעה שהיא חלק מהותי מהההיסטוריה הישראלית. בתולדות היישוב שרר תמיד מתח בין מי שהלך בשדות לבין מי שפסע לאטו אל הנמל, בין מי שחרש ובנה לבין מי שארז והפליג; דברי ימי היישוב ייוותרו חסרים אם נעלים עין מן “היורדים” בסיפור הציוני.

ספר זה ממוקם בתפר שבין ההיסטוריה, הסוציולוגיה והדמוגרפיה, והוא פותח “מרחב זיכרון” חדש ומפתיע; זאת בהתאם להשקפת הזרם החברתי בהיסטוריה,  הבוחר למקד את חקירתו דווקא בשוליים הנשכחים, בקבוצות המוחלשות, בסיפורים שהודרו מן ההיסטוריה.

 

ד”ר מאיר מרגלית הוא מרצה במכללה האקדמית אונו, עוסק בחינוך, זכויות אדם ומדיניות אוּרבנית בירושלים.

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “השבים בדמעה – הירידה בתקופת המנדט הבריטי”

האימייל לא יוצג באתר.