ראשי » הגות ועיון » עידן הימין; ישראל 2018-1977 בראי הנתונים

מבצע!

עידן הימין; ישראל 2018-1977 בראי הנתונים

(חוות דעת לקוח 1)

מס' עמודים: 474 / תאריך יציאה: פברואר 2019

דאנאקוד: 249-50646 / מסת"ב: 978-965-540-866-9

₪149.00   119.20 74.50

גב הספר

גב הספר

במאה ה-21 ידע נגיש יותר משהיה אי פעם – הוא במרחק נגיעה, במרחק גלילה קצרה. למרבה הצער במאה ה-21 ידע גם רחוק יותר משניתן לדמיין, הוא מוסתר בקבצי מספרים אינסופיים ומאחורי הסיפורים שמספרים לנו בעלי אג’נדות.

המטרה של הספר הזה היא לחתוך דרך בליל המילים, מבעד לסיפורים המוטים ואל המידע. המטרה היא להנגיש אותו, לסדר אותו באופן נהיר וממצה. ליצור בסיס עובדתי לאדם המחפש את דרכו ביער המידע. להיות אטלס של המאה ה-21, אטלס שממפה את מה שקורה כאן, את מה שקרה כאן, לא בעזרת מפות אלא בעזרת גרפים, פרספקטיבה היסטורית, ונתונים. המטרה היא שכל אחד יוכל לעיין בו ולהתמצא קצת יותר טוב בשיח הציבורי.

 

  • זו יוזמה נהדרת וכזו שעשויה לשמש אותנו כקובעי מדיניות מאוד.

– ח”כ איציק שמולי, מפלגת העבודה

  • אחד הכשלים הגדולים בשיח בנושאי חברה ומדינה בישראל הוא חוסר היכרות של רוב המשתתפים עם הבסיס העובדתי לטיעוניהם ולטיעוני הנגד. בסיס הנתונים שבנה פרופ’ דרור פייטלסון הוא נדיר בהיקפו ובגיוונו. כל מי שמעוניין לדעת מה התרחש לאמיתו של דבר בישראל בעשורים האחרונים מן הראוי שיעיין בחיבור ויתעמק בנתונים הכלולים בו.

– פרופ’ תמר הרמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

  • השיח הציבורי מתרחק בשנים האחרונות בהדרגה מעובדות, מספרים, נתונים ואפילו רעיונות. את רוב הפוליטיקאים וחלק ממוקדי הכוח שיח כזה דווקא משרת. עליית דונלד טראמפ לשלטון נתנה לגיטימציה לרבים לאמץ רטוריקה שאינה מעוגנת בעובדות. דווקא בעידן זה היוזמה של פרופסור פייטלסון להעשיר את עולם נתוני המקרו כלכלה הישראלי היא מבורכת.

– גיא רולניק, מייסד ועורך ראשי לשעבר של TheMarker

  • שיח ציבורי מבוסס נתונים הוא תנאי הכרחי לבניית הסכמה רחבה סביב מדיניות ציבורית בדמוקרטיה. כאשר הקמנו את ״הסדנא לידע ציבורי״ חזינו בדמיוננו כיצד נתונים פתוחים ואיכותיים מהווים בסיס משותף לדיון ומשמשים ליצירת תובנות מעמיקות ומחכימות. אני שמח לראות כיצד חזון זה קורם עור וגידים בספר זה!

– אדם קריב, יו”ר הסדנה לידע ציבורי

  • בימים בהם הסיפורים ממלאים את חיינו והדמוקרטיה צועדת בצעדים מהירים להתרסקות יש רק דבר אחד בסיסי שבכוחו לעצור תהליך זה והוא הידע. ידע מבוסס, עדכני, נקי מכל גחמה מגמתית שהפוליטיקה עושה בה כרצונה. אנו בגימנסיה, כמי שרואים בדמוקרטיה יסוד לחיינו בני החרות בארץ, מבינים ועושים למידה בין המורים באסופה הכל כך בסיסית וחשובה שערכת ואספת, שכאמור הינה יסוד הכרחי לקיומה של חברה דמוקרטית.

– ד”ר זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית הרצליה

 

 

דרור פייטלסון הוא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים.  אספן של כל מיני דברים, ובפרט של נתונים ומספרים.  אוהב לנסות להסביר דברים בצורה שקל להבין אותם, ובמיוחד אוהב כשזה מצליח ומישהו פתאום מבין משהו חדש.  הספר הזה משלב את שני הדברים.  מאמין גדול בכך שיכול להיות כאן הרבה יותר טוב.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פרק א: נתונים וגרפים…………………………………………………………… 5
סטטיסטיקה לעומת סיפורים……………………………………………………………….  5
גרפיקה סטטיסטית…………………………………………………………………………..  7
המצב הנוכחי וסדרות עִתיות……………………………………………………………….  9
נירמול נתונים…………………………………………………………………………………  10
זמינות, אמינות, וחוסר נתונים……………………………………………………………..  11
סוגי גרפים……………………………………………………………………………………..             13
נספח: מקורות מידע…………………………………………………………………………  18
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס)…………………………………………….   18
משרד האוצר……………………………………………………………………………….  18
ממשל פתוח………………………………………………………………………………..  19
גופים אחרים……………………………………………………………………………….   19

 

שער ראשון: המצב הפוליטי ………………………………………..        21
פרק ב: בחירות……………………………………………………………………  23
השתתפות בבחירות………………………………………………………………………….  23
אחוז ההצבעה……………………………………………………………………………..   23
גורמים המשפיעים על הצבעה………………………………………………………….   24
ייצוגיות………………………………………………………………………………………..  26
הצבעת מחאה………………………………………………………………………………  28
דגמי הצבעה…………………………………………………………………………………..  29
הצבעה עדתית או דתית…………………………………………………………………..  29
מפלגות סקטוריאליות ואחרות…………………………………………………………..             32
סיווג ערים…………………………………………………………………………………..  35
נספח: המהפך בבחירות 1977……………………………………………………………..  36
פרק ג: ממשלה ומשילות……………………………………………………….. 41
ממשלות ישראל וסיווגן…………………………………………………………………….  41
גודל הממשלה………………………………………………………………………………..  44
משרדי הממשלה……………………………………………………………………………..  45
יחסי הממשלה והכנסת……………………………………………………………………..  48
קואליציה ואופוזיציה……………………………………………………………………..  48
השליטה בתהליך החקיקה……………………………………………………………….  48
חוק ההסדרים………………………………………………………………………………  50
הפרדת רשויות……………………………………………………………………………….   52
השירות הציבורי……………………………………………………………………………..  53
מינויים פוליטיים ואחרים………………………………………………………………..  55
פרק ד: ישראל כמדינה דמוקרטית……………………………………………. 57
מדינה יהודית ו/או דמוקרטית…………………………………………………………….   57
הגדרת המדינה……………………………………………………………………………..  57
תפיסת המדינה בעיני הציבור……………………………………………………………  58
זכויות אדם…………………………………………………………………………………….  60
עיגון זכויות בחוקי יסוד………………………………………………………………….  60
חקיקה מגבילה ומפלה……………………………………………………………………  61
הכיבוש………………………………………………………………………………………  63
סכנה לדמוקרטיה…………………………………………………………………………….  64
פגיעה במהות הדמוקרטיה………………………………………………………………   64
חקיקה אנטי-דמוקרטית………………………………………………………………….   64
הסתה ואלימות פוליטית………………………………………………………………….  65
תפיסות אנטי-דמוקרטיות בציבור………………………………………………………  69
התירוץ הביטחוני………………………………………………………………………….  71
האמון במוסדות השלטון…………………………………………………………………..   71
שחיתות ויחסי הון-שלטון………………………………………………………………….  73
מדדים בינלאומיים…………………………………………………………………………..  80
מדד הדמוקרטיה…………………………………………………………………………..  80
חופש העיתונות……………………………………………………………………………   81
מידע חופשי………………………………………………………………………………..  82

 

שער שני: המצב הכלכלי והחברתי ………………………………… 83
פרק ה: ממדינת רווחה לשוק חופשי…………………………………………. 85
המשבר הכלכלי והיפר-אינפלציה…………………………………………………………  86
הירושה של בגין…………………………………………………………………………..   86
ליברליזציה ומשבר………………………………………………………………………..  87
תכנית הייצוב הכלכלית……………………………………………………………………..  88
ההשלכות כיום……………………………………………………………………………….  90
נספח: מדד המחירים לצרכן וחישוב האינפלציה………………………………………  92
פרק ו: תקציב המדינה…………………………………………………………..  97
גרסאות של התקציב…………………………………………………………………………  97
התקציב לאורך זמן…………………………………………………………………………..  98
מגבלת התקציב…………………………………………………………………………….  100
חלוקת העוגה התקציבית……………………………………………………………………  101
שינויים בסדר העדיפויות…………………………………………………………………  103
החוב ותשלומי ריבית……………………………………………………………………..  104
מתקציב לביצוע………………………………………………………………………………  106
קיצוץ אפקטיבי…………………………………………………………………………….  106
הבדלים בין סעיפים……………………………………………………………………….  107
הכנסות המדינה………………………………………………………………………………  110
מיסים ישירים ועקיפים……………………………………………………………………  110
מלוות………………………………………………………………………………………..  113
זילות התקציב…………………………………………………………………………………  114
נספח: מבנה התקציב………………………………………………………………………..  115
פרק ז: מדדים כלכליים………………………………………………………….. 121
התוצר המקומי הגולמי (תמ”ג)…………………………………………………………….             121
הצמיחה………………………………………………………………………………………..  123
פריון העבודה…………………………………………………………………………………  125
הגירעון הממשלתי והחוב………………………………………………………………….   126
חישוב הגירעון…………………………………………………………………………….   126
נתוני גירעון…………………………………………………………………………………  127
החוב הממשלתי……………………………………………………………………………  129
מאזן הסחר…………………………………………………………………………………….  130
הכלכלה השחורה…………………………………………………………………………….  131
פרק ח: ריכוזיות, מונופולים, ותחרות………………………………………… 133
הריכוזיות במשק……………………………………………………………………………..  133
מבנה המשק…………………………………………………………………………………             133
האנשים שמפעילים את המשק…………………………………………………………..             134
סוגים של ריכוזיות…………………………………………………………………………  135
הנזק כתוצאה מריכוזיות………………………………………………………………….  138
מונופולים בחסות הממשלה………………………………………………………………..  139
חברות ממשלתיות והפרטה………………………………………………………………  139
משאבי טבע וזיכיונות…………………………………………………………………….  140
מתווה הגז…………………………………………………………………………………..  141
יחסי כוחות ומאבקי כוחות…………………………………………………………………  150
רגולציה……………………………………………………………………………………..  150
הטבות מס…………………………………………………………………………………..  153
טייקונים, פירמידות, ותספורות……………………………………………………………  158
הון-שלטון-עיתון………………………………………………………………………….  161
נספח: חברות – בעלי שליטה, מנהלים, דירקטורים, ואינטרסים……………………  166
פרק ט: תעסוקה, פרנסה, ואי-שוויון…………………………………………. 169
תעסוקה………………………………………………………………………………………..  169
השתתפות בכוח העבודה…………………………………………………………………  169
יחס תלות……………………………………………………………………………………  172
אבטלה………………………………………………………………………………………   174
עבודה מאורגנת……………………………………………………………………………  175
פרנסה ומשכורות…………………………………………………………………………….  178
מה זו משכורת……………………………………………………………………………..  178
המשכורת הממוצעת לעומת האינפלציה………………………………………………  179
אי-שוויון בהכנסות………………………………………………………………………..  182
קו העוני……………………………………………………………………………………..  189
פערים ואי-שוויון בעושר…………………………………………………………………  190
פנסיה…………………………………………………………………………………………..  192
קרנות הפנסיה הוותיקות………………………………………………………………….  192
המעבר לפנסיה צוברת……………………………………………………………………. 193
גיל הפרישה…………………………………………………………………………………  196
רמת החיים…………………………………………………………………………………….  196
חובות…………………………………………………………………………………………..  197
נספח: התפלגות העושר…………………………………………………………………….  198
פרק י: דת ומדינה………………………………………………………………… 201
הסטטוס קוו……………………………………………………………………………………             201
דת ופוליטיקה…………………………………………………………………………………  205
ייצוג בכנסת…………………………………………………………………………………  205
חברות בקואליציה…………………………………………………………………………  205
הוצאות ועלות………………………………………………………………………………  206
התפלגות ושינוי רמת דתיות………………………………………………………………..  207
דתיים-לאומיים……………………………………………………………………………….  210
החברה החרדית………………………………………………………………………………  211
גודל וצפי……………………………………………………………………………………  211
היחס למדינה ולדמוקרטיה………………………………………………………………  214
מצב כלכלי………………………………………………………………………………….  215
עלייתה של חברת הלומדים……………………………………………………………… 218
נספח: מיהו חרדי…………………………………………………………………………….  221
פרק יא: המיעוט הערבי…………………………………………………………  223
גודל וצפי………………………………………………………………………………………  223
מאפיינים כלכליים וחברתיים………………………………………………………………  224
פערי תעסוקה והכנסה…………………………………………………………………….  224
מדדי בריאות……………………………………………………………………………….  227
מקום הערבים במדינה………………………………………………………………………  228
השתתפות בתהליך הפוליטי……………………………………………………………..  228
זכויות, אפליה, והתנכלות………………………………………………………………..  230
יחסי יהודים-ערבים………………………………………………………………………….  231
יחס הערבים למדינה………………………………………………………………………  231
יחס היהודים לערבים……………………………………………………………………..  234

 

שער שלישי: המצב המדיני והביטחוני ……………………………. 237
פרק יב: ישראל/פלסטין………………………………………………………… 239
גבולות, חלוקה, וכיבוש…………………………………………………………………….  239
מעמד השטחים…………………………………………………………………………….  240
השלטון בשטחים………………………………………………………………………….  242
ירושלים……………………………………………………………………………………..  244
תושבי הארץ…………………………………………………………………………………..  245
אוכלוסיית המדינה………………………………………………………………………… 245
האוכלוסייה בין הירדן לים……………………………………………………………….  247
עלייה וירידה……………………………………………………………………………….. 252
הפליטים הפלסטינים……………………………………………………………………… 253
מפעל ההתנחלויות…………………………………………………………………………..  255
הקמת ההתנחלויות והגדלתן…………………………………………………………….  255
האוכלוסייה היהודית בשטחים………………………………………………………….  258
יחסים בינלאומיים……………………………………………………………………………  259
הכרה בינלאומית במדינת ישראל……………………………………………………….  259
הכרה בינלאומית בפלסטין……………………………………………………………….  261
ישראל וארגון האומות המאוחדות……………………………………………………..  262
נספח: תחזיות אוכלוסייה…………………………………………………………………..  263
פרק יג: מלחמות, מבצעים, וטרור……………………………………………. 265
רשימת מלחמות ומבצעים………………………………………………………………….  265
מלחמת לבנון והבוץ הלבנוני……………………………………………………………  267
השפעת הכיבוש והמצב הביטחוני……………………………………………………..  268
הרוגים במלחמות וביניהן…………………………………………………………………..  269
הסכסוך הישראלי-ערבי יחסית למזרח התיכון……………………………………….  273
הטרור הפלסטיני……………………………………………………………………………..  275
פעולות טרור עיקריות…………………………………………………………………….  275
ירי רקטות ומרגמות……………………………………………………………………….  276
טרור יומיומי בשטחים……………………………………………………………………  277
נפגעי הטרור………………………………………………………………………………..  278
חזית העורף…………………………………………………………………………………  280
טרור יהודי…………………………………………………………………………………….  282
האיום האיראני……………………………………………………………………………….  283
פרק יד: תהליך השלום………………………………………………………….  285
נקודות ציון עיקריות…………………………………………………………………………  285
השלום עם מצרים…………………………………………………………………………   288
השלום עם ירדן…………………………………………………………………………….  290
המצב מול סוריה…………………………………………………………………………..  290
הסכמי אוסלו………………………………………………………………………………….  290
התנגדות להסכמים………………………………………………………………………..  291
שינויים בעמדות המנהיגים…………………………………………………………………  293
עמדות הציבור………………………………………………………………………………..  296
מדד השלום…………………………………………………………………………………  297
פרק טו: הכוח הלוחם…………………………………………………………… 301
הוצאות הביטחון……………………………………………………………………………..  301
תקציב משרד הביטחון……………………………………………………………………  304
השוואה בינלאומית……………………………………………………………………….  306
גיוס ומחלוקת…………………………………………………………………………………  307
צבא העם?…………………………………………………………………………………..  308
הסדרים מיוחדים ופטור מגיוס………………………………………………………….. 310
גיוס לשירות קרבי………………………………………………………………………….  313
הדתה בצבא…………………………………………………………………………………  314

 

שער רביעי: תחומי פעילות הממשלה ……………………………… 315
פרק טז: בריאות………………………………………………………………….. 317
מערכת הבריאות וחוק ביטוח בריאות ממלכתי…………………………………………  317
ההוצאה הלאומית על בריאות……………………………………………………………..  318
עדכון סל הבריאות…………………………………………………………………………             319
מקורות מימון ההוצאה על בריאות……………………………………………………..             320
תקציב משרד הבריאות……………………………………………………………………  322
בתי חולים ואשפוז…………………………………………………………………………… 323
רופאים ואחיות……………………………………………………………………………….  325
מדדי בריאות………………………………………………………………………………….  326
תוחלת החיים……………………………………………………………………………….  327
תמותת תינוקות…………………………………………………………………………….  328
גורמי מוות………………………………………………………………………………….  329
תיירות רפואית………………………………………………………………………………..  329
פרק יז: חינוך………………………………………………………………………           331
תקציב משרד החינוך………………………………………………………………………..  331
מורים…………………………………………………………………………………………..  333
מורים עובדי קבלן…………………………………………………………………………  335
שכר…………………………………………………………………………………………..  336
שחיקה……………………………………………………………………………………….  337
הזרמים החינוכיים השונים…………………………………………………………………. 337
הישגים…………………………………………………………………………………………  340
השוואה בינלאומית……………………………………………………………………….  341
ההשכלה הגבוהה…………………………………………………………………………….  343
מוסדות וסטודנטים………………………………………………………………………..  344
השפעת המכללות………………………………………………………………………….  345
תקצוב ההשכלה הגבוהה…………………………………………………………………  347
הסגל האקדמי………………………………………………………………………………  348
נספח: גודלי כיתות…………………………………………………………………………..  348
פרק יח: דיור……………………………………………………………………… 351
תקציב משרד השיכון………………………………………………………………………..  351
פרויקט שיקום שכונות……………………………………………………………………  353
דיור ציבורי…………………………………………………………………………………   353
בניית דירות ומצאי הדירות…………………………………………………………………  357
משבר הדיור…………………………………………………………………………………..  360
מחירי הדירות………………………………………………………………………………  360
הסיבות למשבר: משקיעים וריבית……………………………………………………..  361
הפתרון: הסרת חסמי ביצוע ולא עודף תכנון…………………………………………  364
השלכות לטווח ארוך……………………………………………………………………..  365
מערך התכנון………………………………………………………………………………….  366
פרק יט: תחבורה…………………………………………………………………  369
השקעה ממשלתית בתחבורה………………………………………………………………  369
כלי רכב ונסועה………………………………………………………………………………  371
פיתוח כבישים………………………………………………………………………………..  373
תחבורה ציבורית……………………………………………………………………………..  374
פיצול נסיעות……………………………………………………………………………….  375
קידום התחבורה הציבורית………………………………………………………………. 377
תאונות דרכים…………………………………………………………………………………  378
מספר התאונות והנפגעים…………………………………………………………………             378
אפיון הנפגעים……………………………………………………………………………..  380
נספח: הדינמיקה של גודש…………………………………………………………………  382
פרק כ: תקשורת………………………………………………………………….. 385
משרד התקשורת……………………………………………………………………………..  385
טלפוניה קווית והפרטת בזק……………………………………………………………….. 386
רפורמת הסלולר………………………………………………………………………………  387
העיתונות………………………………………………………………………………………. 387
שידורי רדיו וטלוויזיה……………………………………………………………………….  390
סאגת תאגיד השידור………………………………………………………………………  390
פרק כא: רווחה וביטחון סוציאלי…………………………………………….. 393
תקציב הרווחה………………………………………………………………………………..  393
ביטוח לאומי………………………………………………………………………………….  395
מימון הביטוח הלאומי………………………………………………………………………  399
ניהול קרן הביטוח הלאומי……………………………………………………………….  400
מאזן אקטוארי……………………………………………………………………………… 401
פרק כב: קיימות והגנת הסביבה……………………………………………….. 403
המשרד להגנת הסביבה……………………………………………………………………..  403
תקציב המשרד……………………………………………………………………………..  403
דלת מסתובבת………………………………………………………………………………             405
זיהום הסביבה………………………………………………………………………………… 406
השלכת פסולת……………………………………………………………………………..  406
זיהום מים……………………………………………………………………………………  407
זיהום אוויר………………………………………………………………………………….  407
מקורות אנרגיה……………………………………………………………………………….  408
אנרגיה מתחדשת…………………………………………………………………………..  411
משק המים…………………………………………………………………………………….  413
מפלס הכנרת וים המלח…………………………………………………………………..  415
מגוון המינים………………………………………………………………………………….  416

שער חמישי: 41 שנות ימין …………………………………………. 419
פרק כג: מגמות ארוכות טווח………………………………………………….. 421
כלכלת שוק וקפיטליזם………………………………………………………………………             421
צמצום השירותים לאזרח……………………………………………………………………  427
האחיזה בשטחים……………………………………………………………………………..             430
חוסר יציבות פוליטי………………………………………………………………………….             432
עליית ובידול החברה החרדית ושחיקת הציונות………………………………………..             432
האוכלוסייה……………………………………………………………………………………  435
פרק כד: מנהיגים ומורשתם……………………………………………………. 437
מנחם בגין……………………………………………………………………………………..  437
יצחק שמיר…………………………………………………………………………………….  439
אריאל שרון……………………………………………………………………………………  440
אהוד אולמרט…………………………………………………………………………………  444
בנימין נתניהו………………………………………………………………………………….  446
פרק כה: האלטרנטיבה של השמאל…………………………………………… 457
סדרי עדיפויות כלכליים וחברתיים………………………………………………………..  457
הפניית תקציבים……………………………………………………………………………  457
פעולות פיתוח………………………………………………………………………………  459
השלכות לטווח ארוך……………………………………………………………………..  460
המחיר הכלכלי……………………………………………………………………………..  460
תהליך השלום…………………………………………………………………………………  462

 

מפתח העניינים……………………………………………………………………. 466

חוות דעת (1)

1 ביקורת עבור עידן הימין; ישראל 2018-1977 בראי הנתונים

  1. פרופ’ יונתן (יוני) מזרחי

    פשוט ספר נפלא וחכם. מומלץ למרצים, לסטודנטים ולכל מי שרוצה לדעת איך ניתן להבין מורכבות באמצעות ניתוח חכם של נתונים. תודה!

הוסף חוות דעת

האימייל לא יוצג באתר.