ראשי » הגות ועיון » בראשית הוא המאמין

בראשית הוא המאמין

תאריך יציאה: ינואר 2017

דאנאקוד: 249-50422 / מסת"ב: 978-965-540-626-9

נקה

  • מודפס
    ₪89.00 ₪71.20

  • דיגיטלי
    ₪29.00

תיאור

תיאור

הספר בראשית הוא המאמין בוחן מחדש את שאלת היחס שבין המאמין לבין אמנותו. הספר מתמודד עם הפרדוקס האופייני לחיים הדתיים: בחיים אלה האל נתפס כיש הראשוני ואילו האדם כיש המשני התלוי בו בכל היבט של חייו. אבל ההכרה באלוהותו של האל היא הכרתו של המאמין, ובאופן דומה מימוש החובה הדתית מותנית בהכרעתו של המאמין להכיר בחובה הדתית ולראות באל יש הראוי לעובד.

גב הספר

גב הספר

הספר בראשית הוא המאמין בוחן מחדש את שאלת היחס שבין המאמין לבין אמנותו. הספר מתמודד עם הפרדוקס האופייני לחיים הדתיים: בחיים אלה האל נתפס כיש הראשוני ואילו האדם כיש המשני התלוי בו בכל היבט של חייו. אבל ההכרה באלוהותו של האל היא הכרתו של המאמין, ובאופן דומה מימוש החובה הדתית מותנית בהכרעתו של המאמין להכיר בחובה הדתית ולראות באל יש הראוי לעובד. יתר על כן, פרשנות העולם הדתי היא פרשנות האדם המאמין. הטקסטים המקודשים, המערך הנורמטיבי והליטורגיה ספוגים בתפיסות היסטוריות, תרבותיות וריאליות של בני-אדם, יחידים וחברות. אין עמדה דתית שאינה מותנית בהקשר הרמנויטי ממשי זה. גם אם האמונה היא התגברות וחריגה ממצב אנושי מסוים, במיוחד המצב של אי האמונה, היא אינה יכול להיות התגברות על המצב האנושי.

הספר בראשית הוא המאמין טוען שגם אם האמונה היא פעולה של האדם המאמין היא אינה מובילה לשלילת משמעות החיים הדתיים או לערור הנאמנות והמחויבות הדתית. הספר מבקש להציג את הטענה כי דווקא בתוך הראשוניות ההכרתית, האתית והפרשנית של המאמין מתממשת ראשוניותו הישותית של האל כריבון ומצווה. הפרדוקס של החיים הדתיים הוא המסלול שבתוכו מתממש מהפך זה שבו האל נעשה ליש הראשוני שהמאמין מקבל את ריבונותו. טענה זו נבחנת הן באמצעות ניתוח תיאורם של מאמינים על אמונתם, והן באמצעות ניתוח פנומנולוגי ואנליטי של האמונה עצמה. הספר הוא אפוא ניסיון לקרוא מחדש את ניסיונם הממשי של בני-אדם מאמינים, ולהחזיר את האמונה למרחב החיים האנושיים.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

פרק ראשון: האמונה כעובדה – הפנומנולוגיה של החיים הדתיים בהגותו של יהודה הלוי  15

מבוא  15

א. על המתודה  16

ב. על הדיאלוג  19

ג. הדיאלוג בספר הכוזרי: בין הדגם של סוקרטס לדגם של ישו  22

ד. “המחשב החדש” והדיאלוג בספר הכוזרי  28

ה. הדיאלוג כהתרחשות ומשמעותה של החוויה הדתית  31

ו. חוויה דתית והיסטוריוּת  36

ז. ההקשר הערכיֿפרקטי  53

ח. ההקשר האתיֿריאלי  58

פרק שני: אמונה כחוויה: חידושה של הדתיות לאחר “מות האל” בהגותו של הרב יוסף דב סולובייצ’יק  62

מבוא  62

א. חידת היצירה הספרותית  62

ב. ובקשתם משם: החוויה הדתית – ההיסט אל הסובייקטיביות  75

ג. הרוח ההלכתית – מהחוויה הדתית אל הֿHomo Religious  88

ד. אינטרלוד: דתיות “בעולם ‘נטול אלוהים’ ר”ל” – מבט חדש על שאלת מועד הפרסום של שתי המסות  106

ה. איש ההלכה ושאלת הדתיות  109

ו. שובה של התודעה המודחקת לדרמה: הסיפור של איש האמונה הבודד  121

ז. תאולוגיה של נוכחות – קול דודי דופק  131

ח. איש האמונה הבודד – נוכחות האל בחוויה הקיומית  145

ט. סיכום: מסע האמונה ונוכחות האל בחיי האדם  172

 

פרק שלישי: ישעיהו ליבוביץ: קתוליות, פרוטסטנטיות וקלוויניזם  178

מבוא  178

א. ישעיהו ליבוביץ: מקתוליות לפרוטסטנטיות  180

ב. השלב הקתולי  181

ג. השלב הפרוטסטנטי  185

ד. לקראת לותרניות וקלוויניזם  191

ה. ליבוביץ: מסעו של מאמין  194

פרק רביעי: מחאה כנגד האל כתופעה דתית (עם ניר שגיא)  198

מבוא  198

א. משמעותן של המחאה והביקורת  199

ב. בין מחאה ראויה ללא ראויה  214

ג. השיח הביקורתי: בין אברהם בסדום לאברהם בעקדה  224

ד. מארג האתוס של הביקורת והמחאה  239

ה. על ביקורת נורמטיבית ודמות האל  246

פרק חמישי: אפילוג: בראשית הוא המאמין  252

ביבליוגרפיה  291

מפתח השמות והעניינים  303

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “בראשית הוא המאמין”

האימייל לא יוצג באתר.