ראשי » הגות ועיון » בחזרה ללאקאן; כיצד הפכה הפילוסופיה של היידגר…

בחזרה ללאקאן; כיצד הפכה הפילוסופיה של היידגר לפסיכואנליזה של לאקאן

עריכה: אלי שקדי

מס' עמודים: 445 / תאריך יציאה: יוני 2019

דאנאקוד: 249-50670 / מסת"ב: 978-965-540-893-5

₪119   95.20

גב הספר

גב הספר

כיצד קרה שהפילוסופיה של היידגר הפכה לפסיכואנליזה של לאקאן? האם היה זה דרך אימוץ המושגים של היידגר, או המתודה שלו, או אולי דרך שניהם?

באיזה אופן נוכחת הפילוסופיה של היידגר בכתביו של לאקאן? והאם הוא ציין את הגותו של היידגר כמקור לסמינרים השנתיים שלו?

בהתחקות אחר פיתוח מושגי המפתח – הסובייקט בחשיבת לאקאן וה-Dasein בהגותו של היידגר – עולות מסקנות חדשות ומסקרנוֹת: שהסובייקט הוא ה-Dasein, שהגות היידגר שימשה מקור לניסוח הפסיכואנליזה של לאקאן, והעיקר: “כאשר לאקאן חשב על הסובייקט, הוא בעצם חשב על ה-Dasein ההיידגריאני”.

באמצעות הדגמות של מקרים קליניים, ניתוחי מקרים שלאקאן דן בהם (‘איש העכברושים’ ב’מיתוס של האינדיבידואל הנוירוטי’, ‘חלום הילד הבוער’, ו’איש הזאבים’) והשוואה לפילוסופיה של היידגר, מתירה המחברת את האניגמה סביב מושג ה’סובייקט’. בה בעת, היא יוצקת פרשנות חדשנית ויצירתית למושגים: הוויה, איווי, אחר גדול, ‘לא מודע’, העברת-אהבה, חזרה ועוד.

ד”ר אסתר הראל היא פסיכואנליטיקנית, בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה בלימודי “פרשנות ותרבות” מאוניברסיטת בר אילן ועוסקת שנים רבות בפסיכואנליזה לאקאניאנית.

תוכן העניינים

תוכן העניינים

הקדמה                                                                                   15

העפלה להיידגר                                                                       15

הסובייקט של הסטרוקטורליזם ושל האקזיסטנציאליזם                     19

כיווני חקירה                                                                           25

זוויות חקירה                                                                           27

ספרות פרשנית                                                                        28

טקסטים ראשוניים                                                               30

טקסטים ראשוניים של לאקאן                                                 30

טקסטים ראשוניים של היידגר                                                31

מאמרים הקושרים בין הגות לאקאן ובין הגות היידגר                  32

פרשנות הקשורה לקשר שבין ההיות לסובייקט                          33

מאמרים העוסקים במושגים היידגריאנים                                  43

הכתיבה כהיות                                                                    49

מתודת הכתיבה של לאקאן                                                         54

על הספר                                                                                56

פרק ראשון: הסובייקט של ההוויה                                      60

הקדמה                                                                                  60

הסובייקט החבוי של “שיח רומא”                                               63

ההיות של ישות הֿDasein                                                        65

ההיות כ’נהיות’ – ניסיון להמחשת ההיות                                      71

התהפוכה הגדולה מסובייקט של ידע להיות סובייקט                       75

השיח כהיבור (ארטיקולציה) ההיות                                             77

השיח כהיבור הֿDasein                                                        77

ההבנה כהגשמת השיח                                                         82

אופני ההבנה כֿ, Verständnis כֿ  VerstehenוכֿSinn                85

השיח כחיווי                                                                       87

השיח כהגשמה מהוברת (ארטיקולרית) של הסובייקט                  92

השיח כמבנה תקשורת של הֿ  Dasein                                     97

הדיבור מְמַסֵּד השיח בפסיכואנליזה של הסובייקט                           100

דיבור והקשבה בשיח                                                           102

‘דיבור ריק’ ו’דיבור מלא’ בשיח האנליטי                                       112

הקדמה                                                                              112

דיבורֿסרק של הֿDasein                                                    113

ה’דיבור הריק’ והשעייתו                                                       118

השעיית ההתנגדויות, קיטוע הדיבור והפסקת המפגש האנליטי      127

ה’דיבור המלא’ של הסובייקט                                                     131

‘דיבור מלא’ ו’איכפתיות’                                                        131

היות – כחריצת מובן של ‘אימה’, ‘מציאות’ ו’אמת’                        133

‘אימה’                                                                              134

המציאות של הֿDasein                                                        140

המציאות של הסובייקט                                                         144

גילוי ואמת בחיווי אצל היידגר                                                 149

האמת של הֿDasein  והחיווי                                                 153

האמת כמקור לחיווי                                                             156

ה’אמת’ של ‘הדיבור המלא’                                                    162

פרק שני: ה’התנסות הנחיית’ הֿ  Erlebnis                              169

הקדמה                                                                                  169

מקורותיה הפילוסופיים של ה’התנסות’ האנליטית                            170

ה’התנסות’ אצל הפילוסופים האמאן, הרדר ודילתי                      172

בעקבות התפנית של דילתי ופרויד                                           184

ה’התנסות הנחיית’ של דילתי                                                      186

ה’התנסות’ כסיבה לפילוג                                                           193

מושג הֿErlebnis אצל פרויד                                                     197

ה’התנסות האנליטית’ אצל לאקאן                                                203

מיתוס ופנטזמה ב’התנסות האנליטית’                                      205

ה’התנסות’ על פי לאקאן ב”שיח רומא”                                    222

 

 

פרק שלישי: הסובייקט כ’לוגוס’ וכאיווי                                225

הקדמה                                                                                  225

ההיות כהתארעות בשפה אצל היידגר                                           226

המתודה של ה’הליכה דרך’                                                         234

הראייה כהיפתחות ליישות כהיות                                                236

תפיסת המובן כהיות (apprehension, Vernehmung)                         239

תפיסת המובן כ’לוגוס’                                                              251

ה’לוגוס’ כשיח מְמַסֵּד היות                                                         256

ההיות, האיווי וה’התנסות’                                                         264

מופעיו של ה’איווי’ כהיות                                                         272

פרק רביעי: הטמפוראליוּת של הֿDasein ושל הסובייקט               285

הקדמה                                                                                  285

מובאות מן העבודה הקלינית                                                      288

המוות של הֿ Dasein אצל היידגר                                               290

ההטרמה של המוות והסובייקט                                                   300

המצפון כעדות לאמת של הֿ Daseinושל הסובייקט                        311

מבנה המצפון על פי היות וזמן                                                 314

ה’התנסות’ במובן של הֿ Dasein ושל הסובייקט                           326

האשמה כמסד למובן                                                            329

חופש הבחירה של הֿ Daseinושל הסובייקט                               340

ה’החלטיות כקיום של מצב                                                     349

הטמפוראליות האקסטטית כמיסוד הֿ Dasein והסובייקט                 352

האקסטטיות ו’הרף העין’ של הופעת הֿ Daseinוהסובייקט             354

ה’איכפתיות’ והטמפוראליות – כהיות וכזמן                                360

הסובייקט המהוסטר כהיסטורי והמבנה הקליני של ממדי הזמן שלו    365

ה’היסטוריוּת’ כרצף מצבי חיים                                                   372

מקורות ה’היסטוריות’ של הֿ Dasein                                      375

העלאה בזיכרון כ’היסטוריות’ אקסטטית                                   387

ה’היסטריה’ וה’אובססיה’ כ’היסטוריות’                                    395

הסובייקט הוא הֿDasein                                                     398

ההחלטיותֿהמטרימה של הסובייקט וסיום אנליזה                     403

הסובייקט של היידגר והסובייקט של לאקאן                                  407

הסובייקט הטמפוראלי של האהבה                                              411

סיום –  תובנות והשלכותיהן                                             419

מילים של תודה                                                           426

ביבליוגרפיה                                                               429

מפתח                                                                     434

חוות דעת (0)

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לכתוב סקירה על “בחזרה ללאקאן; כיצד הפכה הפילוסופיה של היידגר לפסיכואנליזה של לאקאן”

האימייל לא יוצג באתר.