הדפסהמייל

סדר ואי סדר כמושגים של הכרה

מחיר: ₪75.60
שאל שאלה על אודות הספר

גב הספר

סדר ואי סדר מצויים בכל תחומי הניסיון האנושי – התאורטי והמעשי, הפרטי והציבורי, החומרי והמופשט, הרצוני והבלתי רצוני, הטבעי והתרבותי. אף שכל שיטה פילוסופית נוגעת במישרין או בעקיפין בשאלות 'מהו סדר?' ו'מהו אי סדר?', עד כה לא זכו שאלות אלה לתשומת לב פילוסופית שיטתית. סדר ואי סדר כמושגים של הכרה מבקש למלא חוסר זה ולהראות שהמושגים הבסיסיים והחיוניים הללו טומנים בחובם הפתעות למחשבה הרפלקטיבית.

חמשת פרקי הספר בוחנים את מאפייניהם המובהקים של מושגי הסדר והאי סדר תוך ניתוח היחסים שבין פשטות למורכבות, גבולות וחוקים, הכרח ומקריות, אוביקטיביות וסוביקטיביות. ניתוח זה משמש בסיס להבחנה בין סוגים שונים של סדר ואי סדר, שיחסי הגומלין המורכבים ביניהם אורגים את הרשת המסועפת של ההכרה. הדיון מלוּוֶה בדוגמאות מהיום יום, מתחומי המדעים, הפילוסופיה, האמנות והפולקלור. הדוגמאות מאפשרות להציג את מגוון התפיסות לגבי סדר ואי סדר על ההבדלים ביניהן ועל הגרעין המשותף להן. סופו של הספר בהרהורים על התועלת שבמושגים השונים של סדר להבנת האדם את עצמו ולהבנת העולם הסובב אותו.

 

זהו ספרה השמיני של רות לורנד. שני ספרי העיון האחרונים פרי עטה שראו אור בעברית הם היופי בראי הפילוסופיה (אוניברסיטת חיפה, 2007) ועל פרשנות והבנה (אוניברסיטת תל אביב, 2010).

דאנאקוד 249-50391

מסת"ב 978-965-540-606-1

אוגוסט 2016

 

תוכן העניינים

מבוא                                                                                            13

פרק 1: מהו סדר?                                                                          17

1.1 דימויים והגדרות                                                                       17

1.2 מורכבות, פשטות, גבולות והכרח                                                 21

1.2.1 מורכבות ופשטות באובייקט                                                  21

1.2.2 מורכבות ופשטות בחוק                                                        31

1.2.3 גבולות והיעדר גבולות                                                         38

1.2.4 רצון, הכרח וחוק                                                                 42

1.3 דרגת הסדר                                                                              48

1.3.1 סדר רציף                                                                           49

1.3.2 סדר בינארי                                                                         50

1.4 בין סיווג להערכה                                                                     57

1.5 אובייקטיביות וסובייקטיביות                                                       63

פרק 2: אי­ֿסדר                                                                              73

2.1 אי­ֿסדר איננו קיים                                                                     74

2.1.1 רציונליזם ואי­ֿסדר                                                               75

2.1.2 אינטואיציה ואי­ֿסדר                                                             80

2.2. אי­ֿסדר קיים                                                                            89

2.2.1 אי­ֿסדר כשלב הכרחי בהתהוות סדר                                        90

2.2.2 אי­ֿסדר כנקודת המוצא של הניסיון                                         95

2.3 אי­ֿסדר – שלילה גמורה או ניגוד                                                 97

2.3.1 אי­ֿסדר כשלילה גמורה של סדר                                             98

2.3.2 סדר ואי­ֿסדר כניגודים רציפים                                               103

2.3.3 אי­ֿסדר בינארי                                                                    104

פרק 3: סוגי אי­ֿסדר                                                                      112

3.1 אקראיות (מקריות)                                                                    112

3.1.1 מקריות בחשיבה היומיומית                                                   114

3.1.2 מקריות כמושג תאורטי                                                         120

3.2 כאוס                                                                                      121

3.3 אדישות או אטומיזם                                                                  131

3.4 רגישות                                                                                   140

3.5 התנגשות בין סדרים                                                                  148

3.6 סימטריה והומוגניות                                                                  162

3.7 סיכום ביניים: אי­ֿסדר – הניגודים והמכנה המשותף                        172

פרק 4: סוגי סדר                                                                           176

4.1 יחסים בין עיקרון הסדר למערכת                                                 177

4.1.1 כללי – פרטי                                                                       177

4.1.2 חיצוני – פנימי                                                                    179

4.2 סדר דיסקורסיבי                                                                       183

4.2.1 אדישות                                                                             188

4.2.1.1 אדישות בין עיקרון הסדר למערכת                                   189

4.2.1.2 אדישות בין עקרונות הסדר השונים                                  191

4.2.1.3 אדישות בין המערכות הכפופות לאותו עיקרון                    192

4.2.1.4 אדישות לסביבתה של המערכת                                        194

4.2.2 חיזוי, ערך אינפורמטיבי ומיותרות                                          196

4.2.2.1 חיזוי                                                                            196

4.2.2.2 ערך אינפורמטיבי                                                          200

4.2.2.3 מיותרות                                                                       201

4.3 האם קיים סדר אחר?                                                                 203

4.3.1 מעמדו של עיקרון הסדר                                                       205

4.3.2 אפשרות הסדר החדש                                                           206

4.4 שני סוגי סדר במשנתו של ברגסון                                               208

4.4.1 הסדר הגאומטרי                                                                  209

4.4.2 הסדר הוויטלי                                                                     212

4.4.3 בעיות בתאוריית שני הסדרים של ברגסון                                216

4.4.3.1 סדר רציף                                                                     216

4.4.3.2 סדר במערכת ללא גבולות                                               218

4.4.3.3 יחס חד סטרי בין סדר גאומטרי לוויטלי                             223

4.4.3.4 הבחנה ערכית בין הסדרים                                               225

4.4.3.5 אמת ותועלת                                                                 226

4.5 סדר אסתטי, סדר הסתכלותי                                                        227

4.5.1 רגישות                                                                              233

4.5.1.1 רגישות פנימית                                                              236

4.5.1.2 רגישות חיצונית                                                             241

4.5.2 חיזוי, ערך אינפורמטיבי ומיותרות                                          244

פרק 5: בין הסדרים                                                                       249

5.1 סדר ואי­ֿסדר מוחלטים                                                               251

5.1.1 סדר דיסקורסיבי מוחלט                                                        252

5.1.2 סדר אסתטי מוחלט                                                              261

5.1.3 אי­ֿסדר מוחלט                                                                    270

5.1.4 סדר אופטימלי                                                                    273

5.2 יחסי תלות בין הסדרים                                                               275

5.2.1 חומרי הגלם האסתטיים של הסדר הדיסקורסיבי                        276

5.2.2 חומרי הגלם הדיסקורסיביים של הסדר האסתטי                        280

5.3 חילופי סדרים – מרכז ורקע                                                        281

5.4 בין סדרים דיסקורסיביים                                                            292

5.5 בין סדרים אסתטיים                                                                   295

5.6 בין אי­ֿסדר לסדר                                                                      297

5.6.1 בין אי­ֿסדר לסדר דיסקורסיבי                                                298

5.6.2 בין אי­ֿסדר לסדר אסתטי                                                      310

5.6.2.1 ממקריות להכרחיות אסתטית                                            311

5.6.2.2 מאוסף חסר משמעות לסדר אסתטי                                   314

5.6.2.3 הולדת האסתטי מתוך התנגשות בין סדרים                         317

5.6.2.4 מכאוס לבריאה                                                              321

5.6.2.5 מסימטריה אל א­ֿסימטריה אסתטית                                   322

5.7 על צורך, תועלת וסדר – הרהורי סיכום                                        326

רשימת מקורות                                                                             337

מפתח שמות                                                                                 343

 

 

 

ביקורות של חברי מועדון הקוראים:

על ספר זה לא נכתבה עדיין חוות דעת
יש להתחבר על מנת לחוות דעה על הספר
עודכנו לאחרונה: רביעי, 29 מרץ 2017 09:08

הרשמה לקבלת עדכונים

חיפוש באתר

חיפוש מתקדם