הדפסהמייל

מקורות הרוע בנפש האדם

מחיר: ₪63.20
שאל שאלה על אודות הספר

גב הספר

מדוע קיים רוע בעולם? מי אחראי לו? מה מקור הרוע? איך הוא נוצר? בספר זה נעשה ניסיון ללמוד על הרוע האנושי מתוך ביטוייו העתיקים במיתוסים של בריאת העולם. קריאת מיתוסים במסורת הפסיכולוגיה האנליטית מבית מדרשו של קרל גוסטב יונג, עוקבת אחרי הצורות השונות שבהן מצטייר הרוע הארכיטיפלי בתוצרי הלא־מודע הקולקטיבי.

"מיתולוגיה היא פסיכולוגיה שמפרשים אותה בטעות כביוגרפיה, היסטוריה וקוסמולוגיה" (ג'וזף קמפבל, הגיבור בעל אלף הפנים, 1949). ההרמנויטיקה היונגיאנית רואה בתוצרי הלא מודע־הקולקטיבי תיאור של מבנים ותהליכים נפשיים. לכן הרמנויטיקה זו מאפשרת לחקור את התהוות הרוע הארכיטיפלי והתפתחותו מתוך ביטויי הצל הקולקטיבי במיתוסים. הספר מתאר את האיכויות, התכונות, ההתרחשויות, המחשבות והאירועים הנפשיים אותם התודעה יוצרת המיתוס הגדירה כרוע, ואת דרך התהוותם. סקירת המיתוסים מלמדת כי מה שגורם סבל לאדם ופוגע בהתפתחותו והתפתחות תודעתו מוגדר כרוע. מתוך סקירה זו, נדון מושג הרוע בנפש האנושית ברוח רעיונותיהם של ק"ג יונג ותלמידו אריך נוימן.

 

ד"ר אילנה לח, מטפלת באמנות. בוגרת בית הספר לפסיכותרפיה בגישה יונגיאנית בסמינר הקיבוצים, ובוגרת מסלול הפסיכואנליזה וההרמנויטיקה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר־אילן, במסגרתה נעשה המחקר שעליו מתבסס הספר. אילנה לח מלמדת טיפול באמנות במכללה האקדמית לחברה ואמנויות ומעמיקה את לימודיה והכשרתה באנליזה יונגיאנית במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית.

 


 

דאנאקוד 249-50433

מסת"ב 978-965-540-631-3

אפריל 2017

תוכן העניינים

פתח דבר מאת פרופ' תמר קרון                                           15

הקדמה                                                                          19

פרק 1: המיתולוגיה כתאוריה של הנפש                                  21

המיתוס משקף מבנה נפשי הנבנה מתוך התנסויות בעולם                        26

המיתוס הוא שפה קדמונית לתיאור תהליכים נפשיים עמוקים ולאֿמודעים  33

דת כתהליך פסיכולוגי                                                                        38

פרק 2: המיתוסים של בריאת העולם                                      48

המצב ההתחלתי                                                                                52

1. לא כלום, או אי התקיימות                                                     52

2. כאוס: מצב אחדותי                                                              52

3. מצב התחלתי של נפרדות                                                      53

4. אין אדמה                                                                           53

5. יסודות ראשוניים                                                                 53

6. גן העדן                                                                              53

7. טוב ורע קיימים מלכתחילה                                                    54

8. קיום שמימי רוחני                                                                55

מיתוסי הבריאה מגדירים את הקשר בין העולם הנתפס למציאות המוחלטת  56

מיתוסי הבריאה מספקים הסבר למבנה החברה ולפולחניה                        58

התבניות הארכיטיפיות של בריאת העולם                                              60

1. דיפרנציאציה. הפרדה בין יסודות העולם                                  63

2. מחזוריות של הטבע                                                              65

3. רצח בורא                                                                           66

4. מאבק בין דורות                                                                  67

5. צורות שונות של רבייה: ביצה קוסמית, אקט מיני                      69

6. בריאה מתוך הפרשות: מזיעה, מזרע, מקיא או מצואה                70

 

7. צוללן האדמהEarth diver) ) וייבוש האדמה                              71

8. בריאה כיצירת אמן                                                               72

9. בריאה במילה                                                                      72

פרק 3: מיתוס בריאה כתיאור של תהליך פסיכולוגי התפתחותי     74

השלב האורובורי                                                                              84

1. גן העדן של טרום הלידה הנפשית                                           87

2. האורובורוס של מערכת העיכול                                             90

3. האורובורוס מסמל את הדחף היוצר של ההתחלה החדשה           91

לידה אמִתית                                                                                     92

שלב המטריארכט – האם הגדולה                                                        95

המאבק בדרקון והפרדת הורי העולם                                                    101

פרק 4: דימויים ארכיטיפליים של רוע במיתולוגיות של בריאת העולם         108

חיות ומפלצות                                                                                  115

מניעת התפתחות                                                                               120

טירוף                                                                                             121

תכונות והתנהגויות אנושיות המקושרות לרוע                                        123

הנשי                                                                                               127

מוות, זקנה וחולי                                                                              129

חושך                                                                                              132

חומר וגשמיות: מיניות, גוף, הפרשות, סירחון                                       133

פגימות                                                                                            140

אדמה                                                                                              140

שטן                                                                                                141

פרק 5: מקורות הרוע                                                        146

קלקול של השלמות הראשונית                                                            148

פיצול                                                                                    148

חטא                                                                                      151

אי ציות לאל הבורא                                                                 152

היבריס והתנהגות רעה של האדם                                               153

פיתוי                                                                                     153

ספק                                                                                      154

הבריאה הגשמית עצמה היא הקלקול                                           155

הפרת הסדר הקוסמי מחוללת רוע או פגימוּת                                156

גילוי עריות                                                                             158

כישוף                                                                                    159

רוע שנברא על ידי האל המונותאיסטי                                                   160

אל בורא טוב ואל בורא רוע                                                               160

רוע שקיים מראש ולא נברא                                                                161

דיון                                                                              167

ביבליוגרפיה                                                                   179

מפתח שמות ומושגים                                                        189

 

 

ביקורות של חברי מועדון הקוראים:

על ספר זה לא נכתבה עדיין חוות דעת
יש להתחבר על מנת לחוות דעה על הספר
עודכנו לאחרונה: חמישי, 25 מאי 2017 03:02

הרשמה לקבלת עדכונים

חיפוש באתר

חיפוש מתקדם